Felles basseng, en kime til nabokonflikter og bråk

Publisert

Populære svømmebasseng i boligområder er ofte åsted for konflikter. I sommer har situasjonen tilspisset seg, ettersom en ny lov gjør det mulig for beboerforeningen å utestenge eiere som ikke har betalt avgiftene sine.

Konflikter og nabokrangler tilspisser seg i sommermånedene. Felles svømmebasseng, fester og støy er noen av hovedårsakene til nabokonflikter.
-“Sommeren er en mer konfliktfylt tid fordi vi tilbringer mer tid utendørs, det blir mørkt mye senere og vi bruker fellesarealene mer”, sier Patricia Briones, teknisk sekretær ved Colegio de Administradores de Fincas i Madrid, i en artikkel i El País.

Fellesbassengene, som i de fleste nabolag ble innviet i midten av juni, er en stor kilde til uenighet, krenkelser, tvister og fornærmelser. Ifølge Pablo Abascal, president i administrasjonsforeningen for borettslag CGCAFE, finnes det eiere som ikke respekterer de fastsatte tidene og som bruker bassengene til langt på natt. Dette skaper irritasjon og konflikter og øker kostnadene for enkelte sameier, som blir tvunget til å sette opp videoovervåking eller leie inn vaktselskaper.

Et mangeårig stridstema for naboene er skyldnere som fortsatt bader i bassenget. Etter at artikkel 21 i loven om horisontal eiendom (LPH) ble endret ved lov 10/2022 av 14. juni i fjor, kan sameier forby gjeldstyngede eiere å bruke bassenget, padlebanen eller andre ikke-essensielle fasiliteter. Denne beslutningen krever et flertall av eiernes stemmer. Dette er en viktig endring for de beboerne som betaler felleskostnadene trofast, og som blir opprørt når de ser at de gjeldstyngede har tilgang til disse områdene på samme vilkår.

Problemet er imidlertid at dette tiltaket er vanskelig å gjennomføre.
-“Lovendringen innførte muligheten, men berører ikke straffetiltakene eller sanksjonene som samfunnet kan bruke ved brudd”, kommenterer rådgivningsbyrået PH Asesores, som El Pais siterer i en artikkel publisert 17. juni 2023.

Et spesielt problematisk tema er hvorvidt barn av de gjeldstyngede skal få tilgang. Loven nevner bare eierne, noe som åpner for fri tolkning. Mens noen mener at forbudet bør omfatte hele familien, mener andre at det ikke bør gjelde barn som ikke er eiere.

Siden juni 2022 har imidlertid tilgang til bassenget for eiere av garasjeplasser ikke lenger vært et stridsspørsmål, ettersom Høyesterett slo fast at de ikke har rett til å bruke anlegget. Situasjonen er annerledes for leietakere, spesielt i turistleiligheter, som i prinsippet ikke kan nektes tilgang til bassenget.

En annen stor kilde til konflikt er fester og grilling på terrasser og i hager i boligområder, som skaper stadige forstyrrelser på grunn av støy og lukt. Kampen om felles svømmebassenger og andre fellesarealer om sommeren er fortsatt et komplekst tema for naboer og borettslag, som må finne en balanse mellom å nyte sommersesongen og å opprettholde ro og orden i nabolaget.

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Og om du føler deg litt generøs, spander en kaffe på redaksjonen! ??? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...


Nyttig å vite:

Relevante nyheter