Eiendomsbransjen «reddes» av utenlandske kjøpere

Publisert

Salg av eiendom til utenlandske kjøpere har de siste månedene økt betraktelig sammenliknet med i fjor. Det viser ny statistikk fra spanske myndigheter. Totalt stod utlendinger for 16,9 prosent av alle boligkjøp i annet kvartal. Det betyr at omtrent hver sjette kjøper var utenlandsk, den høyeste registrerte andelen siden statistikken startet i 2006. Mens salget til spanske kjøpere i april, mai og juni sank med rundt 9 prosent fra i fjor, gikk utenlandssalget opp med hele 28 prosent.

Salg av eiendom til utenlandske kjøpere har de siste månedene økt betraktelig sammenliknet med i fjor. Det viser ny statistikk fra spanske myndigheter. Totalt stod utlendinger for 16,9 prosent av alle boligkjøp i annet kvartal. Det betyr at omtrent hver sjette kjøper var utenlandsk, den høyeste registrerte andelen siden statistikken startet i 2006. Mens salget til spanske kjøpere i april, mai og juni sank med rundt 9 prosent fra i fjor, gikk utenlandssalget opp med hele 28 prosent.

I denne perioden ble det solgt 13.632 boliger til utenlandske kjøpere, mens det tilsvarende tallet for spanjoler var på 67.090. De provinsene som har opplevd størst pågang fra utlandet er Alicante/ Costa Blanca (3.543), Málaga (1.771), Barcelona (1.008), Tenerife (921) og Girona (767). Det foreligger foreløpig ingen oversikt over fordelingen mellom nasjonene fra Ministerio de Fomento. Tall fra i fjor viser imidlertid at Norge og Russland lenge har vært blant de landene som har hatt størst økning i etterspørsel, mens den klart største kjøpegruppen som vanlig er Storbritannia.

Det økte salget blant utlendinger anses som en positiv nyhet i markedet, men er alene ikke nok til å redde en eiendomsbransje som fremdeles lider etter krisen som startet for snart seks år siden. I følge spanske myndigheter ble det solgt totalt 80.722 eiendommer i Spania i annet kvartal, en nedgang på 4,2 prosent sammenliknet med i fjor. Det lave salget blant spanjoler blir forklart med at regjeringen har endret skattereglene for kjøp av bolig og at bankene har blitt mer tilbakeholdne med å gi lån til sine kunder.
 

Det er imidlertid optimisme i bransjen, der man opplever at den spanske etterspørselen etter boliger vil aktiveres etter hvert som tilgangen på kreditt fra bankene øker. Man regner med at mange spanjoler ønsker å kjøpe bolig, men at folk inntil videre blir sittende på gjerdet og observere prisutviklingen i markedet.
 

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Føler du deg generøs, spander gjerne en kaffe på redaksjonen?? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Nyttig å vite:

Relevante nyheter