Eiendom: Benidorm nr. 5 i verden

Publisert

Benidorm er det femte mest etterspurte markedet for kjøp av eiendom i verden. Det fremgår av en måling på antall Google-søk i første kvartal 2017 gjennomført av den internettbaserte eiendomsportalen The Move Channel. Statistikk fra Spania for juli viser at Costa Blanca med byer som Torrevieja og Benidorm er av stedene der det for øyblikket selges mest.

Boligsalget i Spania har gått oppover de siste tre årene. I fjor økte salget med rundt 14 prosent og prisene med rundt 5 prosent. Av alle boliger som ble solgt havnet over 13 prosent på utenlandske hender. Den positive trenden har forsatt i 2017 og gjelder for så å si alle regioner.

Les også: Eiendomssalget øker i alle regioner utenom La Rioja

Tall fra det spanske statistikkbyrået Instituto Nacional de Estadística (INE) for juli i år viste at Comunidad Valenciana der Costa Blanca hører hjemme hadde flest transaksjoner i relative tall, nærmere bestemt 145 salg per 100.000 innbyggere. Deretter fulgte Balearene med 144 salg.

Økningen i juli betyr at boligsalget i Spania har gått oppover de siste 19 månedene på rad, kun avbrutt av april da det ble notert en nedgang på 8 prosent. Samtidig med salgsøkningen fortsetter prisene å stige. Tall fra det spanske registratorkollegiet for andre kvartal viser en prissøkning på 4,4 prosent (Colegio de Registradores de España).

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Relevante nyheter