Byggebransjen tilbake i vekst

Publisert

Etter nærmest full kollaps og ingen aktivitet i markedet, er interessen for boligutbygging igjen tilbake i Spania. I følge tall fra spanske myndigheter har antallet byggesøknader økt betraktelig siden i fjor. Bare i løpet av årets fem første måneder er det gitt godkjennelse til over 19.000 eiendomsprosjekter, noe som tilsvarer en økning på nærmere tretti prosent sammenliknet med 2014. Bygging av leilighetskomplekser øker mest, men også etterspørselen etter eneboliger er på vei opp. Fjoråret ble et vendepunkt for bransjen med en vekst på rundt to prosent, den første økningen på syv år.

Tall fra spanske myndigheter (Ministerio de Fomento) viser at 19.134 byggesøknader ble godkjent fra januar til mai i år. Det betyr en økning på 28 prosent sammenliknet med samme periode i fjor. De fleste sakene gjaldt leiligheter, i alt 13.585 godkjente søknader. Det tilsvarer en økning på ca. 36 prosent. For eneboliger var tallet 5.257 søknader, en økning på rundt 13 prosent. Resten av søknadene var for bygg som ikke er tiltenkt boliger.

Skiftet i det spanske byggemarkedet kom i fjor da man fikk en vekst på nærmere to prosent, den første økningen på syv år. Den foreløpig laveste aktiviteten ble registrert i 2013 med historisk lave 34.288 byggesøknader. Til sammenlikning var toppnivået før finanskrisen og sammenbruddet i eiendomsbransjen i 2006 på 865.561 saker.

 

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Og om du føler deg litt generøs, spander en kaffe på redaksjonen! ??? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Nyttig å vite:

Relevante nyheter