Byggebransjen sliter med rekrutteringen

0
2381
Nybygg under oppføring i Altea.

I perioden 2008 til 2021 har sysselsettingen i den spanske byggebransjen gått med med en million personer. Til tross for høy arbeidsledighet i Spania sliter man med å fylle ledige stillinger.

I 2008 utgjorde de under 30 år 25% av arbeidsstyrken. I dag er tallet 9%.

I tillegg sliter bransjen med bratt stigende material-priser. Dette har i noen tilfeller ført til at man stopper byggingen men man håper på en mer normalisering av prisene. Boliger må ofte selges til priser man har avtalt med kjøper på forhånd. Når prisene på sement m.m. går opp så mye som man har sett i kjølvannet av pandemien kan man på enkelte prosjekter ende opp med å selge med tap.