Bygge om og bygge ut i Spania – Å grave først og spørre siden kan bli dyrt

Publisert

Kommunenes plan- og bygningsetat blir stadig flinkere og mer ivrige til å kreve inn bøter og ilegge rivningspåbud på ulovlig oppførte byggearbeider. Alt fra påbygg, garasjer, basseng, nye vinduer, pergolaer, carport i tre, boder og påbygg i aluminium kan være mål for sanksjoner. Hele urbanisasjoner har i Spania blitt erklært ulovlige med alvorlige følger for utbygger og de som eventuelt kjøpte katta i sekken uten å sjekke elementære ting.

Spanske arkitekter jobber mer og mer med å legalisere og korrigere ulovlig oppførte tilbygg og påbygg før vi skal skjøte over bolig til ny eier av bruktbolig.

GJESTE-SKRIBENTEN: Eiendomsmegler Mona Nielsen fra Larvik kom til Spania i 1986. Hun er i dag en av de mest erfarne norske eiendomsmeglere i Spania og en veteran i bransjen på Costa Blanca. Hun er utdannet spansk megler og til daglig leder for eiendomsmegler Lundquist & Nielsen, en bedrift med historie tilbake til 1998. Nielsen har vært aktiv i Spansk politikk. I 2008 ble hun valgt inn i PSOE’s styre i Rojales. Mona Nielsen sitter også i styret for stiftelsen til den Norske Skolen i Rojales.

I 2014 ble det vedtatt en ny lov om endring av frister og tidsperspektiv på regulering, sanksjoner og rivningspålegg av byggeovertredelser i Valencia-regionen. Det virker som at det må ha gitt skikkelig med vann på mølla til myndighetene rundt omkring. De sender ut bøter og rivningspålegg i kreti og pleti.

Jeg har selv sett pålegg om rivning der kommunen truer med å blokkere inngangen, stenge tilgang til strøm og vann på grunn av en bod eller et overbygg. Det er nesten ikke til å tro. Folk blir engstelige, kanskje de kjøpte boligen uten at dette ble opplyst, eller trodde det var foreldet eller at det var mulig å legalisere bygget. Er det ulovlig nær naboens grense så forblir det ulovlig selv om synden er aldri så gammel.

Dette må vi sjekke grundig før vi kjøper og selger en bolig.

Temaet er komplekst og forskjellig for hvert enkelt tilfelle. Men felles for dem alle er at alt er oppført uten lisens og det meste uten å respektere loven slik at det i mange tilfeller ikke engang kan legaliseres.

Hårreisende eksempler:

Nylig fikk en av våre kunder et skriv fra kommunen om at hans over 25 år gamle garasje lå 50 centimeter for langt inne mot naboens tomtegrense. Den var der da de kjøpte boligen for 20 år siden. Og nå skulle de selge og overdra den. Tidligere hadde samme kunde måttet rive en pergola i tre. Og grepene som var tatt var ikke nok, det var ytterligere en sak som hang igjen.

Meldingen kom sju dager for vi skulle skjøte boligen over på ny eier. Dersom vi ikke gjorde noe med det ville ny eier aldri kunne bygge ut noe som helst, selv om det var god margin til det på tomtens utnyttelse. Siden det var en infraksjon ville det være lisensblokkering på den eiendommen for alltid.

DRONER PÅ SKATTEJAKT: Både kommunens bygge og plan-etat og skattemyndighetene bruker nå droner for å raskt og billig kartlegge eventuelle basseng og påbygg oppført uten tillatelse. Ny teknologi og behov for å forbedre kommune-økonomien forklarer denne økende tendensen.
DRONER PÅ SKATTEJAKT:
Både kommunens bygge og plan-etat og skattemyndighetene bruker nå droner for å raskt og billig kartlegge eventuelle basseng og påbygg oppført uten tillatelse. Ny teknologi og behov for å forbedre kommune-økonomien forklarer denne økende tendensen.

Ikke nyttet de å ta en «spansk en» og si at nå hadde vi ordnet det, kommunene har dronebilder fra 2014 og flyfoto fra før det. De svever over som øyenstikkere støtt og stadig. River vi garasjen trekker kjøperen seg og vi må erstatte depositum og tort og svie. Selger av boligen hadde dessuten reservert en ny bolig med depositum innbetalt. Det var skikkelig ille og en halsbrekkende tidsklemme! Etisk og moralsk sett kunne vi under ingen omstendigheter leke at vi ikke hadde mottatt brevet.

Vi mobiliserte arkitekt og byggelag på fem og flyttet veggen 50 centimeter. Færre centimeter ble borte inne i garasjen siden de nye blokkene var smalere. Vi måtte fundamentere på nytt, nye dragere i taket, flytte den motoriserte garasjeporten, flise der den gamle veggen var, en skikkelig stor jobb som kostet over fem tusen euro da det måtte prosjekt og lisens fra arkitekt til samt kontainere, materiale og seks dagers litt komplisert rive- og byggejobb. Det kostet like mye som en ny garasje, en lei sak.

Men historien stopper ikke der. Nå dukker en venn av kjøperen opp og ser dette som er i gang. Det blir da en ny gedigen krise da kjøper sier at han ikke kommer til å få inn bilen. Det er fem dager til overdragelse. Nå vil han ha avslag i prisen på tross at han hadde prutet ned over 15% allerede. Vi forklarer hele historien er veldig tålmodige, sender bilder og sier at dette virkelig er til hans fordel. Men vi får ikke gehør for det. Helt til vi dokumenterte at porten var flyttet og ikke byttet og argumentet hans for prisreduksjon forsvant siden bilen jo kom inn før, da ville den få plass nå også. Så alt gikk bra til slutt.

Hver av de 17 regionene i Spania har sin egen lovgiving og reglement innen urbanisering og byggeforskrifter. Dette gjør at det er vanskelig å ha oversikt over hva som gjelder og er riktig, da en og samme sak i to forskjellige regioner har svært annerledes tolkning og ikke minst foreldelsesfrist i reglementet. Loven fra 2014 sier at overtredelsen og perioden for å pålegge bøter holdes opptil fire år, men plikten til å rive eller legalisere strekker seg i femten år i Valencia regionen, i Murcia er det fire.

I tillegg vil kommunene fra nå av kunne ekspropriere eiendommer med svært alvorlige brudd på byggeloven. Dette kan påvirke tusenvis av ulovlige boliger bygget i Valencia Regionen under boligboblen. Bøter kan også pålegges mellom 600 euro og 3000. Det er ikke slik at du betaler og så er det greit, rivning betyr at du må rive for egen regning eller så gjør kommunen det og krever deg for pengene. Loven av 2014 er ikke retroaktiv, så de som har overtredelser fra før 2014 er det da fire år som gjelder.

Mer enn 2000 boliger i Alicante provinsen er i påvente av håndheving av rivning. For eksempel er det kjente saker som den i Orihuela Costa, Las Chismosas som har lisensblokkering siden 2005 med pålegg om rivning. Foreløpig er den igjen i påvente av en Høyesterettsanke. Her kan det i mellomtiden ikke bygges verken bod, basseng eller noe form for tilbygg, kun vedlikehold. Det vil være praktisk takt umulig å håndheve enkelte dommer som denne på grunn av svært høye økonomisk konsekvenser.

Men noe blir slettet med jorden og utført. Vi husker de seks ulovlige rekkehusene på øya Tabarca (Alicante) der beboerne i boligene fikk gjennomført adgangsnekt på tross av Høyesterettskjennelse fra 2009 om rivning. De ble til slutt revet i april 2016.

TVILLINGBLOKKER SKAL RIVES: I Benidorm ligger høyblokkene, kjent som Gemelos 28 i Punta Llisera, nord ved Levante stranden, sju meter fra havet. De er ilagt rivningpåbud av Høyesterett siden juli 2012.
TVILLINGBLOKKER SKAL RIVES: I Benidorm ligger høyblokkene, kjent som Gemelos 28 i Punta Llisera, nord ved Levante stranden, sju meter fra havet. De er ilagt rivning-påbud av Høyesterett siden juli 2012. Blokkene som skal rives ligger til høyre på bildet her.

I Benidorm ligger høyblokkene, kjent som Gemelos 28 i Punta Llisera, nord ved Levante stranden, sju meter fra havet. De er ilagt rivningpåbud av Høyesterett siden juli 2012. En sak som har pågått i 30 år og ser ut til å bli ferdig nå. Regionsregjeringen skal nå i 2019 bevilge omlag 100 millioner euro til erstatning til eierne av disse 168 boligene og til nedrivningsarbeidet av de to 21 etasjers høye skyskraperne.

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Føler du deg generøs, spander gjerne en kaffe på redaksjonen?? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Nyttig å vite:

Relevante nyheter