Bremser oppføringen av nybygg på Costa Blanca – Bærekraftig utbyggingsregime på vei?

Publisert

Alicante-provinsen suspenderer for ett år urbanisering av til nå ikke-regulerte områder. Det er områder som til nå har vært klassifisert som «rustico» hvor myndighetene de «fryser» omregulering av disse for bolig-formål.

Blant de tyve planer om urbanisering som blir satt på vent er flere store prosjekter på Orihuela Costa som f.eks. PAU-5 som går over 298 hektar. I uttalelsen fra myndighetene legger man opp til å vektlegge de konsekvenser utbyggingene har på kystlandskapet og naturområder. I uttalelsen heter det seg også at man vil “korrigere den ikke-bærekraftige trenden man til nå har sett i provinsen”. Med det sikter man på den kraftige utbyggingen av nye boliger, ofte kun for bruk deler av året. Torrevieja har vært det største eksempelet på denne økonomiske modellen, men en analyse fra Universitet i Alicante har vist at dette gir liten økonomisk effekt for “folk flest”, tvert imot er det usikre og lavtlønnede arbeidsplasser som har blitt generert her.

“Stopper” prosjekt på Los Balcones i Torrevieja

Prosjektet “El Garbanzuela” som grenser inntil Los Balcones i Torrevieja har lenge vært påtenkt uten nevneverdig fremskritt. Dette er et av flere som man vurderer å “tilbake-regulere” fra bebyggbart til ikke-bebygbart.

Konsekvensen av dette er forsikringer av prosjekter som er i en tidlig fase og større pris-press på de allerede igangsatte prosjektene.

Ekstrem utbygging av kystnære områder i Spania

Spania har trolig den mest bebygde kystlinjen av alle land langs Middelhavet.

I Spania kan privatpersoner, grupper eller selskaper søke kommunen om å få omregulert et område tidligere reservert for landbruk eller natur. Om kommunen godkjenner planen går dette videre til regionale myndigheter som gir den endelige godkjenning. Unntaket er prosjekter som berører strandsonen hvor man også trenger en godkjenning fra statens organ for kysten «costas» som er underlagt miljøvern-departementet.

“Flesteparten” vil ha nybygg

Mesteparten av kystnære områder er allerede utbygd samtidig som markedets etterspørsel i flere år har dreid mer mot nybygg. Denne tendensen begynte i etterkant av finanskrisen i det kjøpere av bolig så man kunne få nye boliger med langt bedre kvalitet for en relativt rimelig penge. Profesjonelle aktører, utbyggere, er ofte flinkere til å følge trender i markedet.

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Føler du deg generøs, spander gjerne en kaffe på redaksjonen?? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Nyttig å vite:

Relevante nyheter