Boligprisene nær historisk rekord

Publisert

Over sommermånedene endte prisene på en bolig i Spania opp 7.6%. Med det nærmet de seg den historiske pris-toppen fra 2007. Til tross for en kraftig prisøkning dette året ser man tydelig at vekst-trenden ebber av. I årets første to kvartaler var prisene opp henholdsvis 8% og 8.5%.

Tallene kommer fra det spanske instituttet for statistikk, Instituto Nacional de Estadística, INE.

Corona og krig i Ukrania

Oppdemmet etterspørsel fra pandemi-perioden har ført til økt etterspørsel. Spesielt for komfortable ferieboliger. Folk så under pandemien at de som hadde komfortable steder å tilbringe karantene-perioder og “lockdowns” hadde det langt enklere enn de som måtte tilbringe lange perioder innesperret i leiligheter i storbyene. Man har også sett økt etterspørsel fra kjøpere med ukrainske pass. Også andre Øst-Europeere ser Spania som et både billig og sikkert sted å ha en bolig.

5% under pristoppen fra 2007

Den historiske pristoppen i Spania var i 2007, like før den internasjonale finanskrisen førte til en bråstopp i boligmarkedet og et utall konkurser blant både spanske utbyggere og spanske banker.

Nyere boliger er mest verdt

Frem til 2018 så man at prisveksten på både nye og brukte boliger fulgte hverandre mer eller mindre. Dette endret seg rundt 2018. Deretter ser man at prisene på nye boliger økter merkbart mer enn prisene på brukte boliger.

Prisfallet man så etter finanskrisen gjorde boliger i Spania så billige at folk i større grad kjøpte boliger med høyere standard, ofte helt nye boliger. Kjøpere så også at budsjettet kunne gi dem langt større boliger. Også den trenden selger folk mot nyere boliger i det snittarealet pr enhet økte etter finanskrisen. I det markedet nærmet seg toppen i 2005 reduserte utbyggerne størrelsen pr. enhet for å kunne selge hver bolig for en lavere pris. Etter krisen gikk prisen på tomter, materialer og arbeidskraft ned. Man kunne igjen øke størrelsen på hver enhet. Det ble også nødvendig for å lokke mulige kjøpere ned fra gjerdet i et opprinnelig vanskelig marked.

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Føler du deg generøs, spander gjerne en kaffe på redaksjonen?? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Flere relaterte nyheter