Betalt for mye skatt på boligkjøpet?

Publisert

Har du kjøpt bolig på Costa Blanca, kan du ha betalt for mye i skatt. Tusenvis av kjøpere har de siste årene klagd til regionale skattemyndigheter i Valencia på den såkalte overdragelsesskatten på boligen, Impuesto de Transmisiones Patrimoniales. Etter at en kjøper i Elche fikk medhold i retten, vil myndighetene nå endre systemet for fastsettelse av skatten. Inntil en ny beregningsmåte med nye koeffisienter er på plass, vil man ta hensyn til at markedsverdien på boligen, etter nedgangstidene, i mange tilfeller er lavere enn tidligere og justere skatten på overdragelsen deretter.

Ved kjøp av bolig i Spania må det betales en rekke skatter og avgifter, deriblant overdragelsesskatten, Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP). Denne skatten har det vært opp til regionale myndigheter å kreve inn. I utgangspunktet er skatten beregnet som en viss prosent av likningsverdien (kjøpsummen man har oppgitt på boligen).

Før finanskrisen var det imidlertid ikke uvanlig at kjøpere i samråd med selger oppga en lavere kjøpesum for eiendommen enn det som var reelt og betalte resten svart. For å bøte på dette utarbeidet regionale myndigheter sine egne beregningsmåter for å fastsette verdien på boliger.

Der myndighetene mente at den oppgitte verdien på skjøtet var mistenkelig lav, ble et sett koeffisienter tatt i bruk til å beregne markedsverdien på boligen. Kjøpere som hadde oppgitt for lav likningsverdi kunne dermed etter overtagelsen av boligen motta et krav om tilleggsskatt fra myndighetene.

 

Mottok 18.600 klager

Normalt ville en kjøper velge å betale tilleggsskatten som myndighetene krevde, vel vitende om at likningsverdien de hadde oppgitt var for lav. Etter nedgangstidene og fallet i boligprisene opplevde imidlertid mange kjøpere at de måtte betale denne tilleggsskatten, selv om de ikke hadde jukset. Problemet var at myndighetene ikke hadde justert sine beregningsmåter etter prisfallet i markedet.

Siden 2013 skal det ha blitt sendt ut krav om tilleggsskatt til rundt 55.000 kjøpere i Comunidad Valenciana. Av disse har hele 18.600 personer klagd på vedtaket. Etter at en kjøper i Elche på Costa Blanca fikk medhold i retten, vil regionale myndigheter nå endre systemet for fastsettelse av denne skatten. Den aktuelle kjøperen var blitt pålagt 5.000 euro ekstra i skatt (ca. 47.000 kroner), men slapp å betale beløpet fordi verdien vedkommende hadde oppgitt i skjøtet på boligen ble ansett som riktig. Liknende rettsavgjørelser skal også være kommet i andre regioner som Extremadura, Castilla-La Mancha og Andalucía.

 

Ny beregningsmåte for ITP

I utarbeidelsen av det nye systemet for beregning av verdien på boliger og overdragelsesskatten (ITP), vil skattemyndigheten ta hensyn til den aktuelle situasjonen i boligmarkedet. I tillegg vil man se på lokale variasjoner i markedet, for å få en mest mulig riktig fastsettelse av verdien.

Inntil en ny beregningsmåte med nye koeffisienter er på plass, vil man ta hensyn til at markedsverdien på boliger etter nedgangstidene i mange tilfeller er lavere enn tidligere. Fra skattemyndighetene påpekes det at dommen i saken fra Elche kun gjelder et bestemt tilfelle. Likevel vil denne rettsavgjørelsen trolig måtte fungere som rettesnor for de mange tusen klagene som er kommet inn, samt nye klager.

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Føler du deg generøs, spander gjerne en kaffe på redaksjonen?? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Nyttig å vite:

Relevante nyheter