Arv og testamente i Spania

Publisert

Noe vi alltid får spørsmål om i en kjøpsprosess av bolig er arven.
Jeg er ikke selv spesialisert innen arverett så alle svar og retningslinjer i denne artikkelen er fra vår Advokat Alicia Miranda i Ripoll Advokater i Benidorm, hun er også å finne på vårt kontor etter avtale. Ripoll har siden 1978 jobbet med norsk spansk eiendoms-, familie- og arverett.

Vi skal ikke leve evig, det vet vi og etter at vi dør er det jo praktisk talt og kynisk nok ikke vårt problem hva som skjer med verdiene som blir igjen etter oss. Det er likevel godt for de fleste av oss å ha ting i orden. Det kan være ubehagelig å tenke å på, men lett å gjøre. Det er viktig å planlegge for å gjøre det enklere for de som arver din eiendom i Spania. Selv om det er norsk arvelov som gjelder for ikke-residente så er arven og oppgjøret forskjellig i Spania i forhold til Norge. Denne guiden om arv i Spania gir deg noen generelle råd. Hver sak er unik, og du bør konsultere en ekspert i Spania som er kjent med norsk arvelov og regler, en som kan hjelpe deg med nettopp ditt tilfelle.

Det som er viktig når det gjelder arv, er arveloven. Denne styrer hvem som har hvilke rettigheter (Norsk eller Spansk), og det forteller oss i hvilke tilfeller det er viktig å lage et testamente og dette med arveskatt.
Både spansk og norsk arvelov har begrensninger; du kan ikke uten videre gi din arv til den du ønsker hvis du har livsarvinger (barn , barnebarn ) eller ektefelle. Det er regler om pliktarv som i Norge.

Trenger jeg spansk testamente?

Alle myndige personer kan lage et testamente i Spania, eller de kan velge å la være. I midlertidig er det visse omstendigheter der det anbefales at du lager et testamente.

Bosatt i Spania
Dersom du er skattebosatt og resident (bor fast) i Spania, noe som betyr at du forlater Norge, og at du kunngjør til de norske myndighetene at du flytter permanent til Spania. Du forlater Norge og er ikke bosatt der lengre. I dette tilfellet må du lage et testamente av to hovedårsaker:
De norske myndighetene (Skifteretten /Tingretten ) vil ikke kunne erklære hvem arvingene er når du dør, det vil si at de ikke kan skrive ut skifteattest.

De spanske arvefølgelovene bestemmer hvem dine arvinger er, med mindre du oppgir i ditt testamente at du ønsker at norsk arvelov skal gjelde. Dette er spesielt viktig for gifte par som vil forbli «i uskiftet bo», noe som betyr at den overlevende ektefellen har rett til å forbli «i uskifte» i henhold til norsk lov. Noe som gir full forvaltningsrett og ikke bare bruksrett. Men, hvis du ikke har erklært i et testamente at arven din skal være underlagt den norske arveloven, vil din ektefelle ikke kunne dra nytte av dette særskilt og typisk norske konseptet.

Dersom du har særkullsbarn bør du også opprette testamente for å unngå misforståelser og feiltolkninger. Dette grunnet at arven da vanligvis gjøres opp i to trinn, at skjevdeling kan forekomme og at alle søsknene jo må tillate eventuelt uskifte.

I tilfelle du er registrert bosatt i Norge, og har ditt bosted der på tidspunktet for din død, selv om du bor delvis i Norge og delvis i Spania, trenger du ikke lage et testamente. Norske myndigheter vil erklære hvem dine arvinger er, de vil utstede skifteattest eller uskifteattest. I dette tilfellet er testamentet tilrådelig for eksempel om du spesifikt ønsker å gi en av arvingene dine noe spesielt, slik som et maleri, en frimerkesamling eller annet.
I begge tilfeller bør du informere slektningene dine om hvem som er eksperter på norsk og spansk arverett i området der du bor i Spania. De som er spesialister i norsk og spansk arverett og har erfaring med å jobbe med nordmenn vil bidra på best mulig måte til å beskytte dine etterlatte og for å gjøre prosessen så glatt og enkel for dem som mulig.

Et ektepar eller samboerpar må ha 2 separate testamenter, ett til hver av partene. Testamentet blir laget på spansk og et annet valgt språk.
Det er viktig at dette utvalgte språket er på norsk når det dreier seg om nordmenn, slik unngår man at de gjenlevende får noen overraskelser om oversettelsen ikke er i henhold til den spanske teksten, som notarius publicus alså registrerer som den korrekte teksten. Det vil være din rådgiver, din advokat eller deres kontor som oversetter teksten fra spansk til norsk, før du signerer testamentet foran notarius publicus.

Arveavgift i Spania – Ingen skatt på første 100.000€ pr arving.

Mange forteller meg at de har fått høre eller lest på nett at det er grusomt dyrt å arve i Spania, og i verste fall tar staten hele arven. Det er i begge tilfeller grundig feil. I Valencia regionen er de første hundre tusen euroene pr arvelater pr direkte arvtager (barn, foreldre, ektefelle) avgiftsfrie.
Slektskap til den avdøde vil også spille inn på hvor mye man som arving må betale i skatt. De nærmeste arvingene, slik som barna, og foreldre betaler mindre enn søsken, tanter og onkler, kusiner, nevøer etc. Da snakker vi om arvelovens arverekkefølge, arveklasser, Klasse 1 i arveloven er avdødes livsarvinger (avdødes barn) eller deres barn igjen, samt ektefelle/samboer .

Arven og skifte i Spania

Det er ikke automatisk overførsel, selv om det er din ektefelle som er avdød. Man må følge den formelle prosedyren ved å skjøte over den skiftede eller utskiftede delen av eiendelene være seg bil, bolig, midler på konto eller annet arvegods.

Her må vi være klar over at om vi ikke informerer autoritetene om at en medeier av for eksempel en bolig er avgått ved døden, kan dette medføre at når eiendommen da blir overtatt av de neste arvinger eller solgt, må man allikevel gå tilbake i tid og gjøre en retrospektiv overføring.

Før en eiendom kan bli registrert i en arvings navn, må man presentere en arvedeklarasjon. Eventuell avgift må betales og dette registreres og tinglyses. Vi har 6 måneder på oss, fra den dagen den avdøde faller fra, til å gjøre denne arvedeklarasjonen i Spania. Om ikke blir man ilagt en straffeskatt på 5 % per 3 måneder du er forsinket, opp til maksimum 20 %.

Noen ønsker å dele ut arven mens de er i live, da kan det lønne seg å donere eiendommen til sine arvinger, enten ektefelle eller barn. Det er egne regler for dette.

SKRIBENTEN: Eiendomsmegler Mona Nielsen fra Larvik kom til Spania i 1986. Hun er i dag en av de mest erfarne norske eiendomsmeglere i Spania og en veteran i bransjen på Costa Blanca. Hun er utdannet spansk megler og til daglig leder for eiendomsmegler Lundquist & Nielsen, en bedrift med historie tilbake til 1998. Nielsen har vært aktiv i Spansk politikk. I 2008 ble hun valgt inn i PSOE’s styre i Rojales. Mona Nielsen sitter også i styret for stiftelsen til den Norske Skolen i Rojales.

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Og om du føler deg litt generøs, spander en kaffe på redaksjonen! ??? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...


Nyttig å vite:

Relevante nyheter