Algerie største kjøper i Alicante

Publisert

Boligmarkedet i provinshovedstaden Alicante domineres av kjøpere fra Algerie. Det oljerike landet har de senere årene opplevd stor økonomisk vekst og stadig flere reiser til Spania for å investere i eiendom og bosette seg. I tillegg kommer mange hit for å feriere, shoppe eller få medisinsk behandling. De to landene har sterke historiske og kulturelle bånd og har i dag et bredt handelssamarbeid. En representant for den lokale eiendomsbransjen sier til avisen El Pais at arbeidsinnvandringen man tidligere så, i dag erstattet av velstående familier som skal ha feriebolig samt folk som vil drive forretninger i byen.

Men det er ikke bare fra Algerie til Spania trafikken går. I perioder med nedgangstid i spansk økonomi har spanjoler også reist og søkt lykken i Algerie. I tillegg flyktet flere til det nordafrikanske landet under den spanske borgerkrigen.

Alicante er tradisjonelt blitt sett på som et feriested for nordeuropeere og engelskmenn. Interessen for den spanske provinshovedstaden kommer imidlertid like mye fra syd. Algerie er blant landene som nå viser størst interesse for kjøp av eiendom i feriebyen. I følge tall fra spanske notarer gjengitt i avisen El País ble det i løpet av første halvår i år solgt hele 740 boliger til kjøpere fra Algerie. Det er langt mer enn til noen annen utenlandsk nasjonalitet. Tall fra en studie gjort ved Universitetet i Alicante i 2013 viser i tillegg at rundt 5.200 algeriere i dag står registrert med bopel i byen. Det gjør Algerie til den nest største gruppen av utenlandske statsborgere i Alicante, kun overgått av rumenere.

Det oljerike Algerie har de senere årene opplevd stor økonomisk vekst. Selv om landet fremdeles er preget av store sosiale og økonomiske forskjeller, har mange fått en høyere levestandard. Samtidig bidrar begrensede muligheter i hjemlandet til at mange velger å reise. En av årsakene til at nettopp Spania lokker er knyttet til geografi. Avstanden mellom Alicante og det nordligste punktet på den algeriske kystlinjen er angivelig ikke mer enn 25 mil. Med tolv timer på ferge eller en kort flytur, er reisen unnagjort. En annen viktig faktor er de sterke historiske og kulturelle båndene mellom de to landene. Allerede i Middelalderen var flere spanske kystbyer dominert av berbere fra områdene i og rundt Algerie. I flere hundre år har det vært forbindelse mellom landene. Da Algerie ble innvadert og kolonisert av Frankrike på 1800-tallet valgte mange å emigrere nordover til Spania. Etter Algeries løsrivelse fra den franske kolonimakten i 1962 startet en ny utvandring og mange bosatte seg i Alicante. Utvandringen på 1960- og 1970-tallet var imidlertid en annen enn den man opplever i dag.

Også innen turistnæringen merkes den voksende interessen med stadig flere algeriere som legger ferien til Spania og Costa Blanca. Den økende interessen fra Algerie og andre nordafrikanske land har gjort at turistnæringen i flere spanske feriebyer i dag har justert sine profiler for å kunne etterkomme etterspørselen fra syd.

Dette gjør seg gjeldene blant annet innen den såkalte helseturismen som kommer fra disse landene. Spanske klinikker er kjent for å holde høy standard hva gjelder både medisinsk kompetanse og teknisk utstyr. Etterspørselen etter legebehandling og operasjoner som enten ikke finnes eller ikke så lett kan kjøpes i hjemlandet gjør at mange reiser til Spania.

Med årene har handelen mellom de to landene økt. Spania er i dag Algeries tredje største importør, hovedsakelig av olje og gas, og landets fjerde største leverandør av varer og tjenester. Flere hundre små og store spanske firmaer er representert i landet og spanjoler jobber på prosjekter innen er rekke områder som energi, infrastruktur, transport og eiendom. Så sent som i fjor var statsminister Mariano Rajoy (PP) på offisielt besøk i landet med ønske om å utvide handelssamarbeidet.

Antallet algeriere som står registrert med bopel i Spania (empadronamiento) er i dag ca. 64.000.
Av disse bor nærmere 22.000 i Comunidad Valenciana, fordelt på de tre provinsene med 7.123 i Valencia, 2.774 i Castellón og 11.845 i Alicante.

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Relevante nyheter