25% færre nye byggetillatelser

Publisert

Man må tilbake til 2017 for å finne et lavere tall da byggebransjen først i 2018 passerte 100.000 nye boliger. Dette grunnet etterspillet etter den globale finanskrisen og urolige politiske forhold i Spania.

25% sammenliknet med året før.

Nedgangen i 2020 skyldes Corona-viruset og bankenes høye krav til byggelån. Bankene krever nå 60% av enhetene solgt mens man tidligere kunne få prosjekter finansiert med bare 30% av enhetene solgt.

Etterspørselen etter boliger vil falle opptil 25%

I følge estimater til analysebyrået Colliers vil etterspørselen etter bolig i Spania falle med 25% i 2021. Dette sammenlinket med 2019 som var et godt år for boligmarkedet i Spania etter mange års stagnasjon som følge av finanskrisen.

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Relevante nyheter