21% nedgang siden 2006

Tall fra eiendomsmeglere i Valencia provinsen viser at prisen på omsatte bruktboliger i perioden 2006 til 2010 har falt med 21%. Nedgangen i 2010 isolert var på 4.2%.

Ángel Sánchez, president for eiendomsmelgerforbundet COAPI, sier at ordnet som han mener vil beskrive situasjonen i 2011 er ”stabilitet”.

-Vi har fått en stabilitet i prisene nå. Det er ingen ”boom” i sikte men vi skal heller ikke videre ned.

Tall fra eiendomsmeglere i Valencia provinsen viser at prisen på omsatte bruktboliger i perioden 2006 til 2010 har falt med 21%. Nedgangen i 2010 isolert var på 4.2%.

Ángel Sánchez, president for eiendomsmelgerforbundet COAPI, sier at ordnet som han mener vil beskrive situasjonen i 2011 er ”stabilitet”.

-Vi har fått en stabilitet i prisene nå. Det er ingen ”boom” i sikte men vi skal heller ikke videre ned.

Relaterte saker