1.13% høyere pris pr m2 nå enn i 2019

Publisert

Data lagt frem i november viser at prisene på boliger i Spania ved utgangen av november måned lå på 1725 Euro i snitt. Sammenliknet med samme perioden i 2019 er prisene nå 1,13% høyere.

Dette er likevel en nedgang sammenliknet med utgangen av oktober da prisene lå på 1730 Euro i snitt pr kvadratmeter. Tallene kommer fra boligportalen pisos.com

Selv om skadene på den spanske økonomien er store, som følge av pandemien, har boligmarkedet gått relativt godt. Den prisoppgangen man så tidlig i 2020 er dog borte som følge av de justeringer og prisnedgang man har sett i deler av året.

Covid-pandiemien slår positivt ut for boligtyper og beliggenhet folk anser som attraktiv, med utearealer og bedre plass. Bydeler hvor økonomisk sårbare grupper bor er de som faller mest. Nybygg i form av rekkehus og eneboliger ved kysten har man i perioder sett kraftig økende etterspørsel etter sammenliknet med før pandemien. Spesielt i perioden like etter oppmykningen av corona-restriksjonene i Spania.

Se også: 10 boliger i Spania alle har råd til

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Føler du deg generøs, spander gjerne en kaffe på redaksjonen?? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...


Nyttig å vite:

Relevante nyheter