Advokaten har vært travel under hele «alarm-perioden»

Publisert

I Albir treffer SpaniaPosten advokat Erik Saunes fra Scanlaw. Advokatkontoret i Albir er et av få i Spania med en norsk advokat.

Han har travle dager men understreker at det mest kommer av at de mangesakene advokatkontoret håndterer, er fra før karantenen ble iverksatt.

– For vårt vedkommende er situasjonen ganske sammensatt, fordi det er så mange forskjellige typer saker vi yter bistand i, og ikke alle lar seg påvirke av noen karantene. Dessuten, de fleste sakene, strekker seg over flere måneder. Det vil uansett ta tid før vi for vår del føler noen reell effekt av karantenene i Norge og i Spania, sier Saunes.

Formaliserer salg med fullmakt

I perioden hvor folk ikke fysisk har kunne møte opp har bruke av fullmakter blitt enda mer vanlig.

– Det er klart isolert sett, at når folk ikke kan reise til Spania, blir det også færre kjøp og færre salg. Og med det sikkert færre saker for advokatene. Men samtidig har man alle de kjøpene som var avtalt før krisen inntrådte. Mange av disse nærmer seg nå frist på gjennomføring. Det har jo vært greit at vi har kunnet utføre disse med fullmakt.

Arveskifte, skilsmisser

Advokat Erik Saunes forteller at når mange tusen nordmenn eier bolig i Spania blir det naturligvis mye å gjøre som ikke direkte er relatert til kjøp og salg av eiendom:

– Det mange typer saker som er helt upåvirket av karantenen – arveskiftene, overdragelse fra foreldre til barn, eller skilsmisser der en eiendom skal overføres den ene av ektefellene. Så lenge de spanske notar-kontorene holder åpent, har det jo vært helt kurant å gjøre slike operasjoner.

– Så har man de sakene som oppsto kanskje nettopp på grunn av Corona-viruset – testamenter. En del har nok opplevd denne krisen som ganske reel.

Erik Saunes og rådgiver Ann Sofie Österberg de Serna flyttet advokatkontoret til Albir i 2012. Inntil da holdt de til i Alfaz del Pi.

Stengte offentlige kontorer

– Det meste av det vi driver med, fordrer en del dokumentasjon som ikke har vært så lett å hente ut, dessverre. Våre klienter har naturligvis vært rammet av stengte offentlige kontorer. Da taper de tid, og saken må legges på vent.

– Ta eksempelet med fullmakt, som klient ofte må sende oss fra Norge. Den må ha stempler fra norsk notarius publicus og fra Fylkesmannen. Andre eksempler er dødsattester, vergemålsoppnevnelser, skatteattester, skifteattester m.m. Mange av disse kontorene har holdt helt eller delvis stengt, saksgangen går tregt og klienten får ikke sendt oss det vi trenger.

Kritisk sak – forsinkelser kan skape tragedier

– Det holdt på å bli kritisk i en sak, der vi trengte en prosessfullmakt for å gi tilsvar i et søksmål. Klienten fikk ikke apostille-stempel i landet hun befant seg, fordi aktuelt kontor var stengt pga karantenen. Konsekvensen kunne da blitt for sent innlevert tilsvar med påfølgende uteblivelsesdom som resultat. Det er en rimelig grotesk konsekvens, som det er vanskelig å forstå at lovgiver ikke har tatt høyde for.

– Til alt hell for vår klient, ble karantene kort etter innført også i Spania og alle rettsfrister ble utsatt. En annen sak, som var berammet til mars i 2020, måtte utsettes og er blitt omberammet til mars 2021. For et land som allerede har et nesten kronisk tregt rettssystem, er det en tragedie at man får utbrudd som dette, og som gjør at allerede forsinkede saker må utsettes ytterligere.

Krisen har tvunget frem modernisering i offentlig sektor

– Men noe positivt er det også kommet ut av krisen. Vi ser at enkelte spanske kontorer har tatt inn over seg at ny teknologi faktisk er til for å brukes. I en overgangsperiode kan man hente ut NIE direkte hos spanske skattemyndigheter, så får man heller senere ta seg bryet med å skaffe selve dokumentet hos ambassade eller Politi.

– Enkelte offentlige kontorer utsteder også dokumenter med elektronisk signatur, som de kanskje ikke gjorde før. Det er jo på høy tid at de gjør det, og kanskje trengte de en krise som dette for å våkne fra sin bekvemmelige dvale. Vi får håpe de ikke går tilbake til den dvalen når krisen en dag er over.

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Føler du deg generøs, spander gjerne en kaffe på redaksjonen?? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Flere relaterte nyheter