Vil lage “sykkelsti” mellom Albir og Benidorm

Publisert

Man foreslår å lage en sykkelbane fra Albir til Benidorm. Dette på Camí Vell d’Altea, dvs. fylkesvei CV-753, også kjent som “bakveien til Benidorm”. Bystyret i Alfaz del Pi sier at man i løpet av de første månedene av 2024 sette i gang et prosjekt for å gjøre veien om til en gang- og sykkelvei mellom de to byene.

Prosjektet skal betales av EU i sin helhet med midler fra fondet “Next Generation Fund”.

Budsjettet er på 855 000 euro til ombygging av denne veien. I tillegg kommer 11 000 euro til utskifting av belysningen. Med dette arbeidet vil kommunen gi kontinuitet til sykkelveien som er planlagt fra Benidorm, og den vil fungere som en forbindelse til sykkelstien i l’Alfàs ved å opprette 860 meter sykkelvei, samt sørge for bygging av fortau på begge sider av veien og opprette gangveier, noe som gir et tilbud til de som går til campingplassen som ligger på samme vei.

Kommunen har ikke lagt frem detaljer om prosjektet. Tidligere har Alfaz del Pi kommune laget “sykkelsti” i form at at man maler en strek i veibanen som markerer skillet. Fysiske skiller mellom biler og myke trafikanter setter man normalt ikke opp.

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Og om du føler deg litt generøs, spander en kaffe på redaksjonen! ??? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Nyttig å vite:

Relevante nyheter