Vil ha «kjøpesenter» til Altea

Publisert

Altea kommune ønsker å legge til rette for etablering av et nytt handelssenter i byen. Det understrekes at man ikke ønsker et stort kjøpesenter av typen som er planlagt i omkringliggende kommuner, men et sted som er tilpasset Altea og som tar vare på lokal og tradisjonell handel. Målet med senteret er å skape økonomisk vekst og økt sysselsetting i kommunen.

Kommuneledelsen i Altea mener det er viktig å planlegge en utvidelse av butikktilbudet i byen før de store kommersielle senterne kommer på plass i nabokommunene. Ordfører Miguel Ortiz (PP) understreker at det handler om et handelssted som skal stå i forhold til det som kjennetegner byen og dens «særegne identitet». Ordføreren nevner eksisterende kjøpesentere i Ondara og Finestrat som eksempler på hva man ikke ønsker. Han understreker samtidig at det ikke er snakk om at en kommune er bedre eller dårligere enn andre, men at hver by har sine individuelle behov.

For Alteas del handler dette om å etablere et handelssenter som i følge ordføreren står i forhold til byens «egne karakteristikker og merke av identitet». Ordføreren minner om at kommunen de siste tre årene har jobbet med konseptet «Slow City» som handler om de små tingene og det å få frem livskvalitet som det viktigste for byen.

Kommunen ønsker å tiltrekke seg besøkende fra områdene rundt og håper at de som besøker byen benytter anledningen til å handle i butikkene. Det understrekes at man ønsker å satse på tradisjonell handel og forvandle Alteas eksisterende handelsområder til hyggelige og attraktive steder. Målet med et nytt kjøpesenter er å stimulere økonomien og skape flere arbeidsplasser i kommunen.

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Relevante nyheter