Valgskandalen i Alfaz del Pi til Madrid

Publisert

Det sentrale valgstyret i Madrid (Junta Electoral Central), har mottatt en formell klage på at man i Alfaz del Pi har latt den norske statsborgeren Eric Svanberg stille til valg i 2003 og senere sitte i bystyret i strid med spansk lov hvor han fortsatt sitter som representant for opposisjonen.

Nordmannen har blitt et ”ikke tema” og et stort problem for kommunen. PSOE har unngått og svare på gjentatte spørsmål i saken mens man i PPs rekker lenge har snakket om hva man i partiet omtalte som ”Svanbergs juridiske problem”.

Valgspesial 2011:

Åpent valg i Alfaz del Pi

Kuppet i Rojales

PP overtar makten i Altea?

Valgskandalen i Alfaz del Pi til Madrid

Bitter kamp & maktmisbruk i Torrevieja

Korrupsjon i Orihuela

 

Lovteksten som regulerer nordmenns rett til å stemme i Spania og som ble publisert 27.06.1991 i ”Boletin Oficial del Estado,, sier spesifikt at norske borgere kan stemme ,men de kan selv ikke stille til valg.

Dette står også spesifisert i brosjyren Alicante provinsens myndigheter, Diputacion de Alicante, har sendt ut i forbindelse med valget:

”Por su parte, los nacionales extracomunitarios, incluidos los ciudadanos noruegos, no tienen reconocido el derecho de sufragio pasivo y, en consecuencia, no pueden ser elegidos.”

Oversatt til norsk:

”Ikke EU-borgere, deriblant norske borgere, har ikke rett til passiv deltakelse og kan derfor ikke bli valgt.”

Valgstyret i Alicante (Junta Electoral Central) mottok i april en formell klage i forbindelse med saken. Det var folk tilknyttet PSOE i andre deler av provinsen som formelt klaget saken inn for ”Junta Electoral Central” i Alicante.

For Alfaz del Pi kommune er saken tydelig svært vanskelig, til tross for gjentatte forsøk vil rådhusets kontaktperson for utlendinger Elisabeth Pariza Marandi (PSOE) ikke svare på Spaniapostens henvendelser i saken.

Potensielt store konsekvenser
Til tross for at det opprinnelig var Partido Popular som lot Eric Svanberg stille til valg på deres liste har PSOE aldri protestert på bruddet på valgloven og etter at sosialistene overtok makten i byen har fortsatt Svanberg fått delta i plenumsmøter som representant for PP.

Det hersker også stor tvil om de juridiske og politiske konsekvensene av saken når bystyremedlemmet, Eric Svanberg, som har vært med å stemme for og imot saker i Alfaz del Pi i en årrekke trolig viser seg å være ulovlig valgt. I verste fall kan en utall politiske vedtak annulleres.

Nordmannen satt som byråd for sport og ungdom i Alfaz del Pi kommune fra 2003 til 2007 og har aktivt brukt sin politiske stilling for å promotere sin eiendomsmeglervirksomhet. I tilknytning til eiendommer han promoterte på den norske eiendomsportalen finn.no stod det:

”SUNLIM drives av nordmannen Eric Svanberg som var den første utlending som er valgt inn i et spansk kommunestyre og han sitter fortsatt i kommunestyret i Alfaz kommune. Det sier seg selv at han har en bred kontaktflate og en solid kunnskap om kommunen, og at han har solid forankring både i det spanske og det norske miljøet i området.”

Svanberg er i dag ute av SUNLIM, men han fortsetter virksomheten innen eiendom under et annet navn.

Les også:

Jobber for nordmenn på valglistene

Løgn om Svanberg & Marandi

Norsk Megling med nye partnere i Spania

Politiske marionetter, spill for galleriet og en glemt “borgerplikt”

Halvannen måned uten svar

Alfaz del Crime: Svindel fra invalide og formuer stjålet fra norske pensjonister

 

Alfaz del Pi: Byråd med dyre vaner

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Føler du deg generøs, spander gjerne en kaffe på redaksjonen?? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Flere relaterte nyheter

Nyttig å vite: