Utvidet ambulansetjeneste i Alfaz del Pi

Publisert

Alfaz del Pi kommune og det private sykehuset Hospital IMED Levante har inngått en samarbeidsavtale for å utvide byens ambulansetjeneste.

Alfaz del Pi kommune og det private sykehuset Hospital IMED Levante har inngått en samarbeidsavtale for å utvide byens ambulansetjeneste.

Samarbeidsavtalen ble underskrevet den 28. oktober av helsebyråd i Alfaz del Pi, Vicenta Baldo, og administrerende direktør ved IMED Sykehus, Angel Gomez. Dette er første gang Alfaz del Pi inngår en avtale med en privat tilbyder av ambulansetjenester.

– Ambulansekjøretøyet vil rykke ut for å bistå alle innbyggerne, uansett om de har tegnet en privat helseforsikring eller ikke, understreker helsebyråd i Alfaz del Pi, Vicenta Baldo, under signering av avtalen.

Ambulansen vil være fysisk i Alfaz mandag til fredag mellom klokken 08:00 til 20:00. Både i denne perioden og på kveldstid og i helgene, må innbyggerne som har ønsker å benytte seg av det private sykehusets ambulansetjeneste ringe 900.22.33.44.

-Det vi ønsker med denne samarbeidsavtalen er å bidra til økt velferd for innbyggerne i Alfaz del Pi, sier Angel Gomez, administrerende direktør i IMED Sykehus.

Supplement til nødnummer 112
Dette er første gang Alfaz del Pi inngår en avtale med en privat tilbyder av ambulansetjenester, og tilbudet er et supplement til ambulansene som allerede stilles til disposisjon for kommunens innbyggere via det offentlige helsevesenet.

Når medisinske akuttsituasjoner oppstår og man trenger ambulanse skal man ringe nødnummer 112. Den regionale 112-sentralen vil deretter koordinere bruken av ambulansene ved de offentlige sykehusene i området. Det nærmeste offentlige sykehuset for innbyggerne i Alfaz del Pi ligger i Villajoyosa.

Det lokale politiet opplyser til Spaniaposten at de melder inn behovet for ambulansetjenester via nødnummeret 112. Politiet forteller videre at det er ambulanser fra offentlige sykehus og Røde Kors som per i dag bistår innbyggerne i Alfaz del Pi ved medisinske akuttsituasjoner.

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Relevante nyheter