Trenger bloddonorer

Valenciaregionen trenger 800 bloddonasjoner per dag for å dekke basisbehovet til alle regionens sykehus, sier direktør ved senter for blodoverføringer, Centro de Transfusiones, Roberto Roig, som opplyser at giverglade studenter ved universitetene står for over 15 % av det totalet antall donasjoner.

Valenciaregionen trenger 800 bloddonasjoner per dag for å dekke basisbehovet til alle regionens sykehus, sier direktør ved senter for blodoverføringer, Centro de Transfusiones, Roberto Roig, som opplyser at giverglade studenter ved universitetene står for over 15 % av det totalet antall donasjoner.

I fjor sto unge studenter for rundt 8.000 donasjoner. 27 % av de som ga blod var førstegangsgivere. En talsmann for studentsamskipnaden sier at de håper på å komme opp i over 10.000 donasjoner i inneværende år. Ellers er den typiske blodgiver i Valenciaregionen en mann under 40 år bosatt i innlandet nord i regionen.

Roig forsikrer at regionens blodbanker foreløpig har tilstrekkelig med blod, men at de opererer med små marginer. Det er særlig åpningen av nye sykehus som gjør at behovet for blodgivere vil være enda større i fremtiden.    

Relaterte saker