Tillater utbygging i Sierra Helada

Publisert

Ordfører Vicente Arques (PSOE) og resten av kommuneledelsen i Alfaz del Pi vil tillate utbygging i naturreservatet Sierra Helada. I kommunens nye reguleringsplan skal områder innenfor parkens grenser være omregulert for utbygging. Ordføreren som flere ganger har fått kritikk av opposisjonen for å sløse med kommunens ressurser, blir nå også kritisert for manglende vern av sårbare naturområder og mulig brudd på den spanske miljøvernloven.

En juridisk ekspert på miljø hos det spanske advokatfirmaet Garrigues sier til avisen ABC at kommunen ikke bare gjør seg skyldig i brudd på egne vedtak, men muligens også på den spanske miljøvernloven og EUs normer for naturforvaltning. Saken er kommet opp på initiativ av opposisjonspartiet Partido Popular som mener den nye reguleringsplanen for utbygging (PGOU) kan være lovstridig.

Kommuneledelsen blir også kritisert for ikke å gripe inn når innbyggere har brutt miljøbestemmelser og byggeforskrifter. Irregulære forhold i forbindelse med påbygg på eiendommer, bygging av gjerder, bygging av private veier, motering av belysning, bygging i strandsonen og ulovlig felling av trær er noe av det som nevnes. Disse forholdene skal ha blitt anmeldt uten av kommuneledelsen har foretatt seg noe.

Også andre politiske partier i Alfaz er kritiske til den nye reguleringsplanen. I følge lokalavisen La Marina Plaza er det mottatt 81 forskjellige innsigelser mot planen etter den åpne runden med innspill fra innbyggere i Alfaz. Disse punktene skal nå vurderes og behandles i det som er siste fase av arbeidet. Planen er ventet vedtatt innen utgangen av året.

 

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Og om du føler deg litt generøs, spander en kaffe på redaksjonen! ??? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Nyttig å vite:

Relevante nyheter