25.8 C
Alicante
30.4 C
Málaga
24 C
Las Palmas de Gran Canaria

Sykkelsti skal koble sammen Albir og Benidorm

Det settes av nesten en million Euro til prosjektet som skal gjøre det sikrere å bruke sykkel mellom Albir og Benidorm.

Som del av prosjektet ekspropierer man 7996 kvadratmeter langs fylkesvei CV-753, «bakveien» som går mellom Albir og Benidorm. I bredden skal den nye sykkelveien få 5.5 meter og med skille på begge sider. Sykkelstien skal anlegges på norsiden av dagens vei.

Pengene til prosjektet kommer fra EUs fond for utvikling, FEDER 2021-2027. Man håper på politisk godkjenning for prosjektet i løpet av sommeren med tilnærmet «umiddelbar» oppstart.

Området er godt egnet for bruk av sykkel. Albir er i stor grad flat og mot Benidorm er det heller ingen bakker. Man er allerede i gang med å tilrettelegge Albir bedre for syklende. Rådhuset har fjernet parkeringsplasser på den ene siden av Boulevar de los Musicos og malt opp en sykkelsti her. Rådhuset i Alfaz del Pi har dog ikke satt opp noe fysisk skille i form av gjerde e.l.

Relaterte saker

- Advertisement -