Sykehjemsskandalen: Folkvord purrer på byråd Sylvi Listhaug

I et purrebrev til byrådet ved byrådsleder Erling Lae, ber Rødts Erling Folkvord om svar på spørsmålene han i slutten av august Sylvi Listhaug i forbindelse med Oslo kommunes sykehjemsprosjekt på Monte Molar i Altea.

I tillegg ber Folkvord om å få innsyn i en rekke papirer angående sykehjemsprosjektet. Rødts bystyrerepresentant ønsker å se dokumenter i forbindelse med utbetalingene til Magnus Dahlberg og Axla Consulting, innbydelsen til anbudskonkurransen, protokollen fra anbudsåpningen, kontrakten som ble inngått med Axla i mai 2006, papirene som ligger til grunn for utbetalingene til Axla, dokumentene som viser hvorfor Omsorgsbygg fortsatte utbetalingene til Axla etter at kontraktsverdien var passert, oversikt over hva Axla rent konkret har levert til Omsorgsbygg, papirene rundt anbefalingen av Carmen Sanz, vurderingen av alternative tomter, samt saksdokumentene fra Oslo Forliksråd i forbindelse med saken mellom Axla og Oslo kommune.

 

Relaterte saker