Sykehjemsprosjektet i Altea granskes av Kommunerevisjonen

Publisert

Nye dokumenter avslører at Magnus Dahlberg og hans Axla Consulting S.L. vant anbudskonkurransen om byggelederoppdraget for Oslo kommunes sykehjemsprosjekt i Altea, til tross for at de var tre ganger så dyre som konkurrenten.

Axlas anbud var på 1,282 millioner euro, mens den andre anbyderen, Scandia Consulting S.L. utarbeidet anbud på 295.000 euro. Likevel valgte daværende omsorgsbyggsjef Jan-Egil Clausen å la Axla og Magnus Dahlberg få oppdraget.

Før han ble sjef i omsorgsbygg var Jan-Egil Clausen eiendomsdirektør i Bærum kommune. Han var ansvarlig for kommunens sykehjemsprosjekt i Altea – CAN. Der ble han godt kjent med Magnus Dahlberg, som den gangen arbeidet Skanska, som hadde ansvaret for byggingen av Bærum kommunes sykehjem.

Rødt Erling Folkvord, som har gravd dypt i dokumentene sykehjemsskandalen, mener forholdene rundt anbudstildelingen tyder på korrupsjon, og krever at kommunerevisjonen foretar en fullstendig granskning.

Hans krav har blitt hørt. Det har nå blitt kjent at Oslo kommunes kontrollutvalg har nå bedt kommunerevisjonen om å starte en granskingsprosess. Foreløpige resultater av granskingen skal presenteres på kontrollutvalgets neste møte rundt midten av november. Deretter bestemmer kommunerevisjonen selv om videre gransking er nødvendig.

der bystyrets eget kontrollorgan – Kommunerevisjonen – starter gransking av saken uten noen begrensninger, mens byrådet trolig bruker millionbeløp på å få PwC – Price Waterhouse and Coopers – til å foreta en byrådsstyrt gransking med hovedfokus på Omsorgsbygg, dvs. at PwC ikke skal bry seg om de foreløpig fem byråder som har styrt de berørte byrådsavdelingene siden saken startet, sier Erling Folkvord til Spaniaposten.

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Og om du føler deg litt generøs, spander en kaffe på redaksjonen! ??? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Nyttig å vite:

Relevante nyheter