Sykehjemsprosjektet i Altea: Dyr granskning

Publisert

PWCs granskningsrapport rundt Oslo kommunes sykehjemsskandale i Altea kostet 3,8 millioner norske kroner. Der er 400.000 kroner mer enn de 3,4 millionene kommunen betalte for tomten. Rødt, Sosialistisk Venstreparti og Arbeiderpartiet reagerte kraftig da prisen på granskningsrapporten ble kjent.

Aps Trond Jensrud mener det er utrolig at det skal være nødvendig å bruke så mye penger på å finne ut at noe er galt. Mens Knut Even Lindsjørn (SV), sier at avtalene byrådet i Oslo har med diverse granskningsselskaper må gjennomgås av finanskomiteen.

PWCs granskningsrapport rundt Oslo kommunes sykehjemsskandale i Altea kostet 3,8 millioner norske kroner. Der er 400.000 kroner mer enn de 3,4 millionene kommunen betalte for tomten. Rødt, Sosialistisk Venstreparti og Arbeiderpartiet reagerte kraftig da prisen på granskningsrapporten ble kjent.

Aps Trond Jensrud mener det er utrolig at det skal være nødvendig å bruke så mye penger på å finne ut at noe er galt. Mens Knut Even Lindsjørn (SV), sier at avtalene byrådet i Oslo har med diverse granskningsselskaper må gjennomgås av finanskomiteen.

Rødts Erling Folkvord har hele tiden ment at kommunerevisjonen burde ha gransket saken fra begynnelsen av.

– Det ville vært billigere, og vi ville fått en uavhengig granskning som dekket alle sider ved saken. De 3,8 millionene er prisen for en styrt granskning som ikke avdekker feil politikerne selv har gjort, sa Folkvord til Aftenposten Aften etter at prisen på rapporten ble offentliggjort.

Kontrollutvalget i Oslo Kommune har nå avgjort at Kommunerevisjonen skal granske de sidene ved sykehjemsskandalen som PWC ikke har vurdert. Det er blant annet snakk om politikernes rolle i skandalen.

Jusprofessor Eivind Smith, som er ekspert på forvaltningsrett, sa til Aftenposten at byrådet ikke kan klandres for å sette i gang egne granskninger, fordi det er deres ansvar å holde orden i egne rekker. Smith påpeker imidlertid at byrådet burde bruke kommunens eget apparat, og at det å hyre inn eksterne granskere burde være et ekstraordinært tiltak.

Norsk Helsebedrift søker helsesekretærer på hel-, og deltid!

Jobb fra hjemmekontor i Spania! Bor du i Alicante området, gjerne Torrevieja og ønsker å jobbe fra Spania fra hjemmekontor mot norske pasienter via nett på telefon og data, er...

Selge spaniaboligen din UTEN å reise til Spania?

Hele pakken hos LNDINBOLIG En del av våre kunder som vil selge boligen sin hverken kan eller ønsker å reise til Spania for å avvikle eierforholdet.Det kan være, tidsklemme, arveoppgjør,...

Relevante nyheter