Strandpromenaden i Altea klar for fase to

Publisert

Den etterlengtede fornyelsen av Alteas strandlinje fortsetter i 2019. Utredningen av «fase 2» av strandpromenaden er klar. Prosjektet gjelder utbedring av området mellom bystranden L’Espigó og båthavnen.

Utbedringen av Alteas strandpromenade vil i følge kommunen markere en endring «før og etter» for byen. I 2017 kunne man endelig åpne byens nye bystrand «L’Espigó» som innebar en kraftig utvidelse av strandpromenaden og fjerning av elementer som tidligere var til sjenanse. Året før ble det lagd en ny gangvei nord for sentrum og frem til munningen av elven Algar.

Under byrådsmøtet i Altea den 16. desember ble neste runde (fase 2) bekreftet. Denne delen av prosjektet innebærer en utbedring av arealet som i dag brukes til parkering av biler mellom L’Espigó-stranden og båthavnen. Bilene skal bort og området gjøres mer tilgjengelig for publikum. Å fjerne parkeringsplassene som i dag ligger langs Paseo del Mediterráneo betyr blant annet at promenaden og stranden kan utvides. Bilene skal etter planen under bakken i et nytt parkeringshus som skal ligge ved båthavnen.

Arbeidene i fase to vil sammen med eksisterende utbedringer endre byens utforming betydelig. Det nye prosjektet er ventet å starte opp i 2019 og innebærer blant annet at gamlebyen knyttes bedre til havet og at fotgjengere gis forrang fremfor biler. Utredningen er allerede ferdig og vil trolig få endelig godkjennelse av spanske myndigheter på nyåret (Ministerio de Medio Ambiente). Den spanske stat er ansvarlige for Spanias kystlinje og skal finansiere den delen av prosjektet som gjelder strandlinjen. Resten av arbeidene dekkes av kommunen.

 

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Relevante nyheter