Stort underskudd for Terra Mitica

Publisert

Temaparken Terra Mitica i Benidorm fortsetter å levere dårlige resultater. Fjorårets samlede underskudd ble på 15,3 millioner euro, viser en ny resultatrapport. Det er andre året på rad at Spanias største temapark leverer røde tall. I 2008 var underskuddet på 15 millioner euro. I 2006 og 2007 kunne Terra Mitica vise til overskudd, men det skal hovedsakelig ha vært på grunn av ekstrainntekter på 85 millioner euro i forbindelse med salg av landområder som opprinnelig tilhørte temaparken.

Temaparken Terra Mitica i Benidorm fortsetter å levere dårlige resultater. Fjorårets samlede underskudd ble på 15,3 millioner euro, viser en ny resultatrapport. Det er andre året på rad at Spanias største temapark leverer røde tall. I 2008 var underskuddet på 15 millioner euro. I 2006 og 2007 kunne Terra Mitica vise til overskudd, men det skal hovedsakelig ha vært på grunn av ekstrainntekter på 85 millioner euro i forbindelse med salg av landområder som opprinnelig tilhørte temaparken.

Terra Mitica har slitt økonomisk helt siden åpningen i 2000. Allerede i 2004 hadde selskapet bak driften opparbeidet seg en gjeld på 218 millioner euro. Siden den gang har CAM-banken, Bancaja og valencianske myndigheter kommet inn på eiersiden. Bare de to siste årene har temaparken tapt over 30 millioner euro. I fjor ble Terra Mitica lagt ut for salg. Tre selskaper har meldt sin interesse i form av å leie med opsjon på kjøp. Foreløpig en ingen avgjørelse tatt i den forbindelse.

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Relevante nyheter