Storprosjekt stoppet

Publisert

Ifølge statistisk sentralbyrå har arbeidet stoppet med over femti store urbaniseringsprosjekter i Valencia regionen.

 

Ifølge statistisk sentralbyrå har arbeidet stoppet med over femti store urbaniseringsprosjekter i Valencia regionen.

Flere av prosjektene har vært påbegynte før de har blitt stoppet på grunn av ett sviktende marked for denne typen nye boliger.

Et nytt lovverk vil i fremtiden begrense muligheten for at utbyggere og kommuner skal kunne godkjenne for store prosjekter. Loven vil stoppe alle nye prosjekter som vil øke innbyggertallet i en kommune med over 20%.

Stoppet i Altea
Flere prosjekter har blitt stoppet helt. Blant dem er ”Puentes del Algar” prosjektet i Altea som ville gitt byen 6-7.000 nye boliger. Prosjektet som ble initiert av forretningsmenn/politikere i Partido Popular ble opprinnelig vedtatt lokalt med støtte fra PSOE.

Prosjektet ble siden stoppet sentralt blant annet på grunn av for omfattende skader på naturområdet rundt ”Rio Algar”. Retten godtok heller ikke Altea kommunes aksept om å ”bytte” naturområdet langs elven i sentrum mot ett annet areal oppe i fjellene ”Sierra Altea”.

Utbygger Ballester, kjøpte prosjektet fra selskapet ”Altea Futura S.A.” hvor også byråder fra Partido Popular hadde eierinteresser. Ballester varsler nå søksmål måt rådhuset i Altea.

Utbyggeren krever ett sted mellom 1.5 og 1.9 millioner Euro, deler av beløpet er gebyrer utbygger har betalt til kommunen. Resten er ”prosjektkostnader” utbyggeren mener prosjektet har kostet dem. Kommunen sier på sin side de ikke kan være ansvarlige for at utbyggeren har presentert ett prosjekt som viste seg å være ulovlig.

Utbyggeren eier i dag store landområder langs ”Rio Algar”. Alt tyder på at prosjektet vil bli gjennomført en gang i fremtiden. Men da i langt mindre skala. Blant annet har nytt lovverk blitt innført etter oversvømmelsen av elven for få år siden. Nye boliger må nå plasseres minst 100 meter fra elven.

2009.05.19: Ingen utbygging av Rio Algar

2009.05.27: Miljøvernere vil verne Rio Algar

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Relevante nyheter