Stopper boligprosjekt i naturområde

Publisert

En byggetillatelse på 50 boliger i et urørt naturområde i Sierra de Bernia i Altea er trukket tilbake. Altea kommune foreslo allerede i fjor at prosjektet skulle skrinlegges og har etter det fått medhold fra regionale myndigheter. I forrige plenumsmøte annullerte kommunen avtalen med entreprenøren Monver. Selskapet har etter dette presentert et erstatningkrav mot kommunen på nærmere 600.000 euro (ca. 5 millioner kroner).

Prosjektet som nå stoppes i Sierra de Bernia ble opprinnelig kansellert av Altea kommune i mars 2013. Kommunen skal ha vist til en lovparagraf der det het at byggetillatelser kan kalles tilbake ved «inaktivitet» fra utbygger. Monver skal formelt ha fått byggetillatelsen i 2005 og hadde etter det ett år på seg til å starte utbyggingen. I 2007 stod de aktuelle tomtearealene fremdeles urørt, noe kommunen mente var grunn nok til å stanse prosjektet.

Entreprenøren Monver er ikke uventet uenige i kommunens avgjørelse og krever nå erstatning for de utgiftene de har hatt i forbindelse med byggetillatelsen, planleggingen og utformning av prosjektet. Firmaet skal ha sendt et 38 sider langt erstatningkrav til kommunen der de forlanger til sammen 589.000 euro.

Prosjektet til Monver er ikke det eneste som er stoppet. Kommunestyret i Altea har etter finanskrisen i 2008 og kollapsen i eiendomsmarkedet lagt om kursen og stanset flere byggeprosjekter som det ble gitt tillatelse til på 2000-tallet. Både Partido Popular og PSOE skal tidligere da økonomien så annerledes ut ha vært enige om å si ja utbygging i Sierra de Bernia, men i dag er det enighet om at slike prosjekter bør stanses.

En representant fra kommuneledelsen sier til avisen Información at man nå er i ferd med å gjøre en større innsats for å rette opp feilene fra byggeboomen. Dette vil fremgå av den nye planen for utbygging, Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), der man i tillegg til kommunens beslutninger har bedt innbyggerne i Altea om å komme med innspill. Målet er å verne naturområdene rundt Altea og heller legge nye prosjekter til allerede urbaniserte områder.

De siste årene har Altea kommune stoppet flere byggeprosjekter. Ett av de største er «Los puentes del Algar», et gigantprosjekt som også var planlagt i Sierra de Bernia. Firmaet Altea Futura (Grupo Ballester) ønsket å bygge 6000 boliger, hoteller, butikker og golfbane ved elven Algar. Etter flere utsettelser ble prosjektet tilslutt stoppet av Altea kommune. Grupo Ballester har etter dette fått dom på et krav på 7 millioner euro i erstatning fra kommunen.

 

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Og om du føler deg litt generøs, spander en kaffe på redaksjonen! ??? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Nyttig å vite:

Relevante nyheter