Språkkaos i skoleverket

Regjeringen i Valencia forsvarer vedtaket om å oppfordre alle regionens skoler til å undervise i sivil dannelse på engelsk, i tilegg til spansk og valenciansk, til tross for kaoset som har oppstått rundt om i de valencianske klasserommene som følge av den nye ordningen.

Regjeringen i Valencia forsvarer vedtaket om å oppfordre alle regionens skoler til å undervise i sivil dannelse på engelsk, i tilegg til spansk og valenciansk, til tross for kaoset som har oppstått rundt om i de valencianske klasserommene som følge av den nye ordningen.

Alejandro Font de Mora, sjef ved det valencianske utdanningsdepartementet, sier at vedtaket om å ha ekstralærere som oversetter til engelsk i klasserommene, har revolusjonert engelskundervisningen i det spanske skoleverket.

Kritikerne er på sin side av en ganske annen oppfatning. En talsmann for opposisjonen hevder at innføringen av engelsk i undervisningen er en protest mot selve faget sivil dannelse, som i sin tid ble introdusert av PSOE.

Sivil dannelse er et fag som skal instruere elevene i korrekt oppførsel, og legger stor vekt på forskjellige dagligdagse etiske problemstillinger. Den valencianske regjeringen har nå skiftet navn på faget til ”engelsk som utdannelse for medborgerskap og menneskerettigheter”.    

Relaterte saker