Splid i Den Norske Klubben Costa Blanca

Publisert

Det er splittelse i Den Norske Klubben Costa Blanca. Økonomiansvarlig har trukket seg, det samme har nestleder Astrid Larsgaard. De er ikke fornøyde med klubbens leder Bjørg Svedbergh og hennes lederstil. Striden gjelder blant annet måten styrelederen har håndtert en personalsak som gjelder klubbens ”kafévert”. 

Det er splittelse i Den Norske Klubben Costa Blanca. Økonomiansvarlig har trukket seg, det samme har nestleder Astrid Larsgaard. De er ikke fornøyde med klubbens leder Bjørg Svedbergh og hennes lederstil. Striden gjelder blant annet måten styrelederen har håndtert en personalsak som gjelder klubbens ”kafévert”. 

Klubbens nestleder vurderte å politianmelde ”kaféverten” etter flere episoder og hun sier i et intervju at det ble så ille at ”jeg ikke kunne gå mer i klubben”.  Kaféverten er Svedbergs ”svigersønn” gjennom mange år, noe han også var på ansettelsestidspunktet. Han hadde vært arbeidsledig over lengre tid, før han fikk tilbud om jobb i klubben.  

Saken har blitt tatt opp formelt i styret som enstemmig vedtok at det skulle sendes en skriftlig advarsel til kaféverten. Ifølge en artikkel i Vikingposten hvor Astrid Larsgaard intervjues, nekter styreleder Bjørg Svedbergh å skrive under på brevet, hvor hennes ”svigersønn” skulle irettesettes.

Vil ikke kommentere
Styreleder Bjørg Svedbergh har ikke villet kommentere uroen i klubben til Spaniaposten.
– Dette er noe som vi skal behandle internt og har ingenting utenfor klubbens fire vegger å gjøre, svarer Svedbergh på telefon.
– Ble stillingen som kafévert offentlig utlyst?
– Ja det ble den.
– Var de andre i styret kjent med at den ansatte kaféverten er din datters kjæreste?
– Det er noe som er kjent for alle i klubben. Siden jeg kjente kaféverten fra før av, var jeg inhabil i selve ansettelsesprosessen.

Uenigheter og misnøye
Larsgaard trakk seg fra sine verv i klubben grunnet styreleder Svedberghs manglende vilje til å følge styrets vedtekter.
Larsgaard har tidligere uttalt til media at den siste tidens styremøter har vært preget av høylytt krangel, uenigheter og misnøye. Men, hun ønsker ikke å kommentere saken ytterligere til Spaniaposten for øyeblikket.
Hun har tidligere uttalt at hun og andre klubbmedlemmer har blitt utskjelt av kaféverten. Hun ville ikke anmelde saken til politiet fordi hun er glad i klubben sin. Kaféverten gav seg ikke og det ble til slutt så ille at Larsgaard ikke ønsket å benytte klubben mer.
Styret var enig om at det skulle sendes et advarende brev til kaféverten på bakgrunn av hans dårlige oppførsel. Brevet skulle signeres av leder Svedbergh og to styremedlemmer. Til tross for at saken var vedtatt av styret, ville ikke styrelederen skrive under på brevet.
– Var ditt kjennskap til kaféverten en grunn for at du ikke ville signere det omtalte brevet?
– Nei, overhodet ikke.

Tre måneders lønnet ferie
Svedbergh tar i følge Larsgaards tidligere uttalelser, avgjørelser uten at det er godkjent av styret.
Larsgaard har tidligere uttalt at kaféverten har en svært god arbeidskontrakt, laget av styreleder Svedbergh uten styrevedtak. Tidligere nestleder Larsgaard er ikke den eneste som har satt spørsmålstegn ved betingelsene til kaféverten. Han er ansatt på ubestemt tid og mottar lønn for 12 måneder i året, til tross for at kafeen er stengt i juni, juli og august.

Møter bank og kommune uten referat

Den Norske Klubben Costa Blanca, er i ferd med å bygge nye lokaler. I møtevirksomhet med utbygger, bank og kommune, angående millionprosjektet, skal klubbens president Bjørg Svedbergh, bevist ha holdt nestlederen utenfor. Det har heller ikke blitt skrevet referater fra disse møtene, ifølge Larsgaard.
Det skal avholdes generalforsamling i klubben 12. mars.

Ignorerer spansk lov
Det har også tidligere vært problemer rundt klubbens kafédrift. Den Norske Klubben Costa Blanca måtte legge om sin kafédrift etter å ha blitt ilagt store bøter.
Næringsdrivende i områdethadde over lengre tid reagert på hvordan man i klubben solgte varm mat i konkurranse med lokale restauranter, uten at de nødvendige formalitetene var i orden. I en årrekke oppbevarte og laget man mat for salg i klubbens lokaler, i strid med det spanske mattilsynets regelverk og uten at det var søkt om nødvendige tillatelser for dette.

Klubben har i en årrekke hatt en praksis hvor man ofte har ignorert spansk lov.

Annonsører i klubbens magasin "Què pasa" har fortalt Spaniaposten hvordan klubben over lang tid  drev med annonsesalg hvor betalingen skulle skje "svart" uten spansk moms og gyldig faktura.

Det hele ble forsøkt kamuflert i klubbens regnskaper som "frivillige bidrag fra bedrifter" helt til klubbens eksterne revisor slo ned på dette.
 

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Og om du føler deg litt generøs, spander en kaffe på redaksjonen! ??? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Nyttig å vite:

Relevante nyheter