Spleiser på ny promenade for Altea

Publisert

Den neste fasen i oppgraderingen av Alteas promenade mot sjøen blir et spleiselag mellom Miljøverndepartementet i Madrid (MITECO) og rådhuset i Altea.

Prosjektet har et budsjett på 5.3 millioner Euro. MITECO vil betale 2.3 millioner av kostnadene, resten skal innbyggerne i Altea betale via kommunens budsjett.

Fase 1 – Ferdig i 2017

I 2016 begynte man på prosjektets første fase, fjerningen av «vannpytten» El Charco, som lenge var til stor sjenans for innbyggere og besøkende. Det stinkende stillestående vannet var resultatet av et tidligere feilslått prosjekt fra nittitallet hvor man lukket inne vannet. Denne fasen som ble ferdigstilt få år tilbake, kostet i overkant av fire millioner Euro.

Fase 2 – Påbegynnes i 2020/2021

Den neste fasen som man nå har finansiert vil utvide promenaden fra fiske-havnen og nordover til parkeringsplassen som blir fjernet helt. Det vil bli mindre plass til trafikk og parkerte biler som følge av denne neste fasen, noe rådhuset har blitt sterkt kritisert for da Altea allerede har for mye trafikk og for få parkeringsplasser i forhold til det antallet innbyggere og tilreisende man har.

Planenen for fase 2 ble godkjent i Altea mot slutten av 2017.

Prosjektet i Altea er en de av de nasjonale myndighetenes plan for å forbedre Alicante-kysten. Som del av dette er det også en prosjekt i Campello, like nord for Alicante, hvor man skal forbedre deler av kystlinjen.

Anbudsprosessen har frist 7. oktober så rådhuset håper arbeidene kan begynne innen utgangen av året.

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Føler du deg generøs, spander gjerne en kaffe på redaksjonen?? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Nyttig å vite:

Relevante nyheter