Skal redusere støy fra mopeder

Byråd for trafikk og sikkerhet i Altea, Patricia Mora, har forberedt en kampanje som skal redusere støyforurensningen fra mopeder. Et av virkemidlene blir hyppigere kontroller hos biltilsynet, for å få avskiltet mopeder som sirkulerer uten det nødvendige støydempingsutstyret, som for eksempel lyddemper på eksosanlegget.

Byråd for trafikk og sikkerhet i Altea, Patricia Mora, har forberedt en kampanje som skal redusere støyforurensningen fra mopeder. Et av virkemidlene blir hyppigere kontroller hos biltilsynet, for å få avskiltet mopeder som sirkulerer uten det nødvendige støydempingsutstyret, som for eksempel lyddemper på eksosanlegget.

Det er ca 3.000 registrerte mopeder i Alteaområdet. Eierne av disse oppfordres til å la sine kjøretøyer evalueres av fagfolk fra biltilsynet i løpet av nærmeste fremtid. Fra og med den 21. januar neste år, vil mopedister som ikke følger de nye retningslinjene bli bøtelagt.  

 

Relaterte saker