Sjømannskirka vil styrke “Familieveiviseren”

Publisert

Ber stortinget om 2.5 millioner kroner ekstra for å opprette en ny fagstilling som kan gi hjelp på Costa del Sol og Kanariøyene. “Familieveiviseren” arbeider i dag med Alfaz del Pi som base hvor man i dag har to fagsarbeidere. Sølvi Madsen er daglig leder for Familieveiviseren på Costa Blanca.

Behovet til det norske tilbudet i Spania er knyttet til at mange norske lever “utenfor” det spanske systemet, eller kun er i Spania for en kort periode og dermed ikke fanges opp at det spanske barneværnet. Flesteparten av norske barn i Spania sendes på norsk skole og lærer seg ikke spansk mens de er i landet. De vet ofte ikke hvor de kan henvende seg om problemer oppstår i tillegg til språkproblene. Både barn og familie mangler naturlig nettverk som besteforeldre, annen familie eller gode venner.

Det norske barneværnet har ingen myndighet eller mandat utenfor Norge.

Saker man jobber med kan være knyttet til familier som har “rømt” fra det norske barneværnet. Eller barn som rømmer fra foreldrene etter å ha flyttet til Spania.

Les også:

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Relevante nyheter