23.8 C
Alicante
30.4 C
Málaga
26.1 C
Las Palmas de Gran Canaria

Setter ned fartsgrensen mellom La Nucia og Benidorm

For å få ned antallet ulykker, spesielt med syklister og gående, setter man ned fartsgrensen til 50km/t mellom Benidorm og La Nucia. Men ser ofte svært høy hastighet på den høyt trafikkerte strekningen hvor det er flere veibaner hver vei men mange fotoverganger, sykkeveier og totalt syv rundkjøringer. Strekningen har også ting som bussholdeplasser med skur som tvinger syklister og gående ut i veibanen. Beplantningen rundt fotgjengernes overganger gjør det ofte vanskelig for kjørende å se fotgjengere som skal krysse veien.

En av fordelene med å sette ned fartsgrensen er å redusere støy fra biler man kan høre i de mange boligene som ligger nære CV-70 som veien her heter.

Ingen fotoboks

Det har versert rykter om at det skal ha blitt satt ut en fotoboks på veistrekningen i forbindelse med den nye fartsgrensen. Dette avviser myndighetene, det er ingen fotoboks på CV-70 mellom Benidorm og La Nucia. Man sier målet slett ikke er å «jakte på syndere» her, målet er å redusere ulykker og støy i området.

Relaterte saker

- Advertisement -