13.4 C
Alicante
30.4 C
Málaga
20.8 C
Las Palmas de Gran Canaria

Ruster opp elvebredden

Rådhuset i Altea har en stund arbeidet for å utbedre og oppruste området rundt elvebredden ved utløpet til elven Algar. Nye turstier og beskyttelse mot flom og høy vannstand inngår i prosjektet. Prislappen på prosjektet, som går fra elvemunningen opp til motorveibroen, er 981.093 euro.

Rådhuset i Altea har en stund arbeidet for å utbedre og oppruste området rundt elvebredden ved utløpet til elven Algar. Nye turstier og beskyttelse mot flom og høy vannstand inngår i prosjektet. Prislappen på prosjektet, som går fra elvemunningen opp til motorveibroen, er 981.093 euro.

Renoveringen av elvebredden i Altea inngår i en større plan som går ut på å utbedre den økologiske tilstanden til elvene som renner ut fra storelven Jucar i Valenciaregionen. Den totale prislappen på dette prosjektet er 5 millioner euro, som i sin helhet kommer fra regjeringens investeringsfond til kommunene – Plan E.

Arbeidene med å renovere Algars elvebredde har blant annet som formål å revitalisere det opprinnelige økosystemet og forbedre elveløpet slik at vannet kan renne friere samtidig som man unngår fremtidige oversvømmelser. Dette gjøres i hovedsak ved å fjerne eksotiske vekster som ikke hører naturlig hjemme i området.

I tillegg opparbeides elvebredden slik at den i fremtiden vil være et attraktivt utfluktområde. Dette gjøres blant annet ved at det lages en tursti på nordsiden av elveleiet. Den totale lengden på stiene blir på 1.771 meter. Dessuten skal hele området beplantes på nytt med vekster som har naturlig tilhørighet langs Algars bredder.

Algar elven har tidligere gått langt utover sine vanlige bredder og flom har skapt store materielle ødeleggelser i Altea.

2009.05.19: Ingen utbygging av Rio Algar

2009.05.27: Miljøvernere vil verne Rio Algar

Relaterte saker

- Advertisement -