Rundkjøringen som aldri blir ferdig

Publisert

Arbeidet med rundkjøringen ved N-332 utenfor sentrum av Alfaz del Pi ble påbegynt for fire år siden men er fremdeles ikke ferdig. Rundkjøringen, som skal løse opp i krysset i kommunen hvor det er flest trafikkulykker, ble vedtatt bygget allerede i 2005. Et «midlertidig» trafikklys ble satt opp i 2007 for å hindre de mange ulykkene på stedet, noe som har ført til lange køer i rushtiden. Kommunen har nå sagt at arbeidet vil stå klart om seks måneder, et løfte mange er skeptiske til fordi prosjektet de siste årene har vært lovet ferdig en rekke ganger.

Det nye kjøremønsteret på N-332 mellom Altea og Benidorm består av to rundkjøringer, en ny avkjørsel inn til Alfaz del Pi sentrum og en bro over toglinjen mellom Benidorm og Dénia. En befaring ble gjennomført på stedet i februar. I følge PSOEs kommuneledelse skal 80 prosent av prosjektet være klart og resten gjøres ferdig innen seks måneder. Fire år med mye frem og tilbake gjør imidlertid at mange er skeptiske til kommunens løfter. De siste månedene har arbeidet stått på stedet hvil. Prosjektet har vært lovet ferdig en rekke ganger, men er hver gang blitt utsatt på nytt.

Hvorfor arbeidet har tatt så lang tid er uklart. Kommunen ga klarsignal til utbyggingen allerede i 2005. I påvente av nytt kjøremønster ble det satt opp trafikklys ved avkjøringen til Alfaz del Pi sentrum i 2007. Lyset skulle bidra til å øke sikkerheten på stedet, en trafikkert strekning som i følge statistikken har hatt høye ulykkestall. Trafikklyset har angivelig hjulpet, men har samtidig ført til svært lange køer store deler av dagen.

Utbedring av veien skal ha vært et statlig krav som ble rettet til Alfaz del Pi i forbindelse med fire nye eiendomsprosjekter i området. Nytt veisystem var imidlertid ikke noe staten selv ville betale for, men ble i sin helhet privat finansiert med midler fra utbyggerne, en investering som skal ha vært på rundt 3 millioner euro. På et tidspunkt skal spanske veimyndigheter ha stilt krav om at prosjektet ble samkjørt med fornying av veinettet i nabokommunen Altea, et krav som senere ble moderert.

Hvorvidt det forklarer fire år med utsettelser er tvilsomt. Prosjektet er i hvert fall nok en gang lovet ferdig. I følge kommunen gjenstår 20 prosent av arbeidet, nærmere bestemt å ferdigstille de to rundkjøringene, lage avkjørsel i retning Benidorm og legge om infrastrukturen for vann i området. Skal man tro nylige uttalelser fra kommunen vil dette ta seks måneder, men det er ikke første gangen man fra kommunens side har sagt at rundkjøringen vil være ferdig «om noen måneder».

 

 

 

 

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Relevante nyheter