10.1 C
Alicante
30.4 C
Málaga
19.1 C
Las Palmas de Gran Canaria

Rettssak etter HagaNor-konkursen

Aviklingen av HagaNor i Spania har ikke gått smertefritt for seg. Etter et besøk hos ”gestor” fant noen av de ansatte ut at de ikke kvalifiserer til verken arbeidsledighetstrygd eller sluttoppgjør (finiquito). Årsaken er at tidligere leder av HagaNor, Ronny Wiik, angivelig hadde sagt fra seg sin stilling en stund før konkursen ble kjent. Dermed kunne han ikke underskrive de nødvendige papirene for å avslutte arbeidsforholdene på en ryddig måte.

Skylder på hverandre

Aviklingen av HagaNor i Spania har ikke gått smertefritt for seg. Etter et besøk hos ”gestor” fant noen av de ansatte ut at de ikke kvalifiserer til verken arbeidsledighetstrygd eller sluttoppgjør (finiquito). Årsaken er at tidligere leder av HagaNor, Ronny Wiik, angivelig hadde sagt fra seg sin stilling en stund før konkursen ble kjent. Dermed kunne han ikke underskrive de nødvendige papirene for å avslutte arbeidsforholdene på en ryddig måte.

Skylder på hverandre

Wiik skylder, på HagaNors hovedaksjonær Ingjald Martin Hauge hjemme i Norge. Hauge har ikke besvart Spaniapostens henvendelser. Mens Wiik ikke har villet kommentere saken etter gjentatte forespørsler. Mandag den 8. februar var han innkalt til forliksrådet for å forsøke å løse konflikten med de tidligere ansatte. Han møtte imidlertid ikke opp etter hva Spaniaposten erfarer. Ingen av de tidligere ansatte, som har satt advokat på saken, ønsker å stå frem før en eventuell rettssak er gjennomført.        

Insolvent i Spania

Etter ar HagaNor Reiser i Norge gikk konkurs like før nyttår har flere med tilknytning til selskapet i Spania spredd misinformasjon om hva som har skjedd og skal skje. Spesielt har det dreid seg rundt den videre skjebnen til selskapets avdeling i Albir i Alfaz del Pi kommune. Ifølge hovedaksjonær Hauges uttalelser gikk avdelingen i Spania med solid underskudd. Det har også blitt hevdet at Wiik etterlot seg et selskap med en ikke ubetydelig gjeld. Disse påstandene har foreløpig ikke blitt bekreftet, men etter hva Spaniaposten erfarer skal det spanske selskapet ha opparbeidet seg en leverandørgjeld på i overkant av 200.000 Euro.

Startet på nytt

Nå er den tidligere direktøren for HagaNors Spaniakontor i gang med et nytt prosjekt i samme lokaler i Bulevar de los Músicos i Albir. Mens de ansatte, som mener seg svært dårlig behandlet av sin tidligere sjef, venter på resultatene av sine advokaters undersøkelser.

Relaterte saker

- Advertisement -