Rekordlav Euro: Spania på billigsalg

Publisert

Med en lav Euro, og en krone som har styrket seg betraktelig på få dager kostet en Euro rundt 7.5. NOK. Valutasituasjonen gjør det at norske lønninger og pensjoner strekker seg enda lenger i Spania enn før. Prisfall på boliger i Spania kombinert med billigere Euro gjør også kjøp av bolig nå svært attraktivt. Men det kan snu fort og brutalt, tror ekspertene de som vil dra nytte av valutafordelen bør handle nå.

 

Med en lav Euro, og en krone som har styrket seg betraktelig på få dager kostet en Euro rundt 7.5. NOK. Valutasituasjonen gjør det at norske lønninger og pensjoner strekker seg enda lenger i Spania enn før. Prisfall på boliger i Spania kombinert med billigere Euro gjør også kjøp av bolig nå svært attraktivt. Men det kan snu fort og brutalt, tror ekspertene de som vil dra nytte av valutafordelen bør handle nå.

 

Ikke siden perioden før devalueringen av kronen i 1986 har den handelsvektede kronekursen vært sterkere.

Den sveitsiske sentralbanken – SNB – bestemte i dagene før valutauroen at én euro fra nå av skal koste minimum 1,20 sveitsisk franc. Slik vil banken svekke den sveitsiske valutaen som over tid har steget så mye i verdi at det ble et problem for Sveits. For å løse problemet kunngjorde den sveitsiske sentralbanken (SNB) at den er villig til å kjøpe «ubegrensede mengder» utenlandsk valuta for å holde kursen på sveitserfranc nede. Markedet reagerte med å selge unna sveitserfranc og i stedet kjøpe andre valuta. For mange erstatter den norske og svenske kronen sveitsiske franc som en sikker havn.

Problematisk på sikt for Norge
En liknende situasjon kan skje i Norge når eksportnæringen sliter som en følge av valutakursen.

– Norges Bank må ta dette på alvor. Og om to uker når sentralbanksjef Øystein Olsen skal igjennom sine dilemmaer, skal han sitte musestille. Ellers blir det som å helle bensin på bålet, sier direktør Knut E. Sunde i Norsk Industri til E24.

Dette vil bety en videre lav eller enda lavere rente i Norge.  En tydelig fordel for nordmenn som vil kjøpe seg bolig i Spania finansiert gjennom bank i Norge.

Ingen "sikker havn"

Sentralbanksjef Øystein Olsen er kritisk til kronen som noen sikker havn.  Til Dagens Næringsliv sier han:

– Det å sammenligne norske kroner til sveitserfranc tror jeg er prematurt. Tradisjonelt er norske kroner en mye tynnere valuta og trangere havn enn sveitserfranc, sier Olsen til nyhetsbyrået.

Camilla Viland er enig med sentralbanksjefen i at de to valutamarkedene ikke kan sammenlignes som trygg havn.

– Sveits er en mye større marked. Vi kan ikke sammneligne markedene. Vi har ikke kapasitet til å ta unna de samme volumene som Sveits. Det er cirka den femte mest omsatte valutaen i verden. De har en stor banksektor, mye større finansmarkeder og de har også større markeder for statsobligasjoner. Hvor skal de plassere pengene i Norge? spør hun, og legger til:

– Nei, det er ikke så mye å plassere i. Vi har ikke tilstrekkelig størrelse på finansmarkedene våre til å kunne få den rollen sveitserfrancen har hatt. Men at vi kan score høyt på trygg havn-kriterier i perioder som nå , det vil vi kunne gjøre, sier Viland.


Kan være overreaksjon

I markedet mistenker man for at de store svingningene tidlig i september skyldes at store Hendgefond kjøper store mengder kroner etter å ha dumpet sveitserfranc i det  den faller i verdi.

Til DN.no sier valutaanalytiker Vamilla Viland i DnB Nor Markets at det er mange gode grunner til at Norge blir sett på som en trygg havn i valutamarkedene. Hun tror likevel at dagens styrking kan være en liten overreaksjon.

– Det blir veldig store bevegelser og uvisshet etter det som skjedde med sveitserfranc i dag, og vi tror kanskje ikke at kronen skal holde seg like sterk som nå. Men det er mye som taler for at kronen fortsatt skal være sterk, sier Viland.

Storbanken HSBC anbefaler den norske kronen som en trygg havn etter tiltakene fra den sveitsiske nasjonalbanken.

– Vi ser flere aktører som kjøper kronen i et ganske tynt marked, noe som trekker kronen kraftig nedover (styrking i forhold til andre valutaer, red. anm.), sier valutaanalytiker Camilla Viland i DnB Nor Markets til DN.no.

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Relevante nyheter