Regnskapsrot og manglende innsyn

Publisert

Partido Popular mener vedtakene i Alfaz del Pi kommune går for raskt og tas uten tilstrekkelig høring og debatt. Det reageres også på at ledelsen har presentert ubetalte regninger for rundt 250.000 euro som verken var utgiftsført i fjorårets regnskap eller lagt inn i årets budsjett. I følge PP er det ikke bare uklart hva pengene ble brukt til, de skal også være overført til årets regnskap for å slippe unna kontroll fra sentrale myndigheter.

Enkelte kommuner kritiseres for treg saksbehandling. Det er øyensynlig ikke problemet i Alfaz del Pi. I forrige kommunestyremøte skal åtte separate saker ha blitt behandlet og vedtatt på 25 minutter. Det er i raskeste laget mener opposisjonen og kaller det en bevisst strategi fra kommuneledelsen. PSOE blir kritisert for mangel på innsyn og uklar økonomisk styring.

Lengst i kritikken som nå kommer går kommunerepresentant Maite Huerta fra Partido Popular (bilde). I følge den lokale opposisjonlederen omgår ordfører Vicente Arques de nye kravene til innsyn og kontroll fra myndighetene i Madrid. Hun mener kommuneledelsen har overført regninger for 250.000 euro fra 2013 til årets regnskap for å omgå kontrollen. Regningene skal ha blitt godkjent i form av et hastevedtak, der PP avstod fra å stemme i protest. Huerta hevder at ordfører Arques unngår kontroll av kommunen og motsetter seg Madrids krav til innsparinger for at de 14 medlemmene av kommuneledelsen skal kunne fortsette i sine betalte stillinger og ha 15 rådgivere på lønningslisten.

Det settes også spørsmålstegn ved kommuneledelsen forslag til ny reguleringsplan for utbygging. Ordføreren skal ha bestemt at planen skal vedtas så raskt som mulig, men uten å forklare hvorfor. I følge PP går kommuneledelsen på akkord med normal saksbehandling og lar ikke opposisjonen komme til med innsigelser eller spørsmål.

Partiet er kritiske til hvorfor arbeidet med reguleringsplanen ikke blir gitt mer tid. Langt på vei antydes det at ordføreren kan ha gjort avtaler med utbyggere og eiendomsfirmaer som opposisjonen ikke har fått innsyn i. I tillegg mener partiet at den nye planen er lovstridig. Partiet har engasjert et advokatfirma til å se på saken. Juridiske eksperter på miljø mener det er fare for at Alfaz kommune er i ferd med å bryte både spanske miljøvernlover og EUs normer for naturforvaltning.

Kommuneledelsen er tidligere også blitt kritisert for ikke å gripe inn når private aktører har brutt miljøbestemmelser og byggeforskrifter. Irregulære forhold i forbindelse med påbygg på eiendommer, bygging av gjerder, bygging av private veier, montering av belysning, bygging i strandsonen og ulovlig felling av trær er noe av det som er blitt nevnt. Disse forholdene skal være anmeldt uten av kommuneledelsen har fulgt opp saken.

Den siste tiden har det også kommet spørsmål rundt anleggsarbeider som forgår på et område ved foten av Sierra Helada. Arbeidene skjer angivelig på vernet grunn, innenfor grensen til naturreservatet. I følge en en journalist fra lokalavisen Siete Dias er det ingen som har svar på hva som foregår på tomten, hvorfor det står en gravemaskin der og hvorfor tonnevis med stein er samlet i hauger.

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Føler du deg generøs, spander gjerne en kaffe på redaksjonen?? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Nyttig å vite:

Relevante nyheter