Redder “dødsdømte” høyblokker?

Publisert

To nye høyblokker på Punta Llisera i Benidorm skal rives. En rettskraftig dom fra høyesterett i Valencia i 2017 har konkludert med dette. Dommen er en konsekvens av at de er ulovlig bygget altfor nærme sjøen, midt i strandsonen.

Å faktisk rive ned blokkene forblir vanskelig. Det har gått fem år siden dommen var et faktum.

Politikernes feil publikum betaler

Hele situasjonen er i stor grad forårsaket av Benidorms egne lokalpolitikere. I 1988 ble den første byggetillatelsen gitt for å føre opp to høyblokker på tomten som den gangen var eid av rådhuset. Saken gikk flere runder før rådhuset ga den endelige byggetillatelsen i 1996 og utbygger gikk i gang med å rive huset som til da hadde stått her. Men man måtte vente frem til 2005 for å få den nødvendige tillatelsen fra regionale myndigheter som følge av beliggenheten direkte i strandsonen. Fem år senere i 2010 stod de to blokkene på 22 etasjer ferdige.

Hele prosessen som endte opp med vedtaket om rivning ble startet av en enkel person. En nabo i området som i en anmeldelse påpekte at byggets oppføring var i strid med regulering for området. Som konsekvens av dette annullerte regionale myndigheter tillatelsen de opprinnelig hadde gitt i 2005.

I 2017 krever høyesterett i Valencia at begge høyblokkene rives etter at naboen som la frem klagen presset på for at dommens konklusjon følges opp.

En komite skal finne veien videre

Det er tydelig myndigheten vegrer seg for å faktisk rive blokkene. Nå har man satt ned en komite som består av tre parter, rådhuset i Benidorm, Valencia Regionen og en den spanske staten. De skal se på hvordan saken skal håndteres videre og “samtidig respektere dommen fra 2017”.

Man argumenterer nå med at “Å rive her i strandsonen vil bli veldig dyrt, man må også ta hensyn til miljøet ved selve rivningen. De som har kjøpt disse 168 leilighetene, til en snittpris på 500.000 Euro, må få erstatning…

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Føler du deg generøs, spander gjerne en kaffe på redaksjonen?? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Flere relaterte nyheter