Rådhuset gir ut «gavekort» til registrerte innbyggere

Publisert

De som er registrert bosatt i Alfaz del Pi (empadronado) vil i juni kunne kreve sitt «gavekort» ment å oppfordre til økt forbruk innad i kommunen. Slike «bono consumo» har blitt gitt ut flere ganger i flere spanske kommuner tilknytning til de økonomiske problemer pandemien har ført med seg. Nabokommunen Benidorm har hevder å hatt en god effekt av en slik ordning.

Med dette gavekortet får man 50% rabatt på kjøp gjort i Alfaz del Pi kommune som også inkluderer Albir. I juni måned vil rådhuset gjøre kjent hvordan man vil gjøre dette i praksis og hvilke lokale bedrifter som blir med på ordningen.

Rådhuset i Alfaz de Pi har satt av 117.526 Euro til ordningen. Pengene kommer fra Alicante-provinsen.

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Relevante nyheter