Privatsykehuset IMED Levante må ut med millionerstatning

Publisert

Privatsykehuset IMED Levante (Benidorm) er dømt til å kompensere et par med 1,65 millioner euro. Dette etter at man ved uaktsomhet forårsaket varige skader på deres nyfødte datter.

Tingretten i Benidorm fant det private sykehuset Imed Levante skyldig i uaktsomhet fra en gynekolog og en jordmor. Resultatet ble at en nyfødt jente fikk alvorlige og varige skader. Hun har fått varige skader på nevrologiske, motoriske, respiratoriske og fordøyelsessystemet og trenger kontinuerlig medisinsk behandling og spesialisert behandling.

Hendelsene skal ha skjedd tidlig i 2007, da den gravide moren søkte behandling gjennom en privat helseforsikring hos Caser. To dager før det planlagte keisersnittet oppsøkte hun sykehusets akuttmottak på grunn av sterke smerter. Selv om hun ble innlagt på sykehuset og gynekologen noterte at hun hadde rier, ble det ikke foretatt noen adekvat overvåkning av fosterets tilstand.

En time etter gynekologens undersøkelse begynte kvinnen å blø, og smertene forverret seg. Heller ikke her ble det foretatt noen ytterligere undersøkelse av fosterets tilstand. Mer enn syv timer etter at kvinnen ankom sykehuset, ble det foretatt keisersnitt. Da hadde gynekologen oppdaget at morkaken hadde forskjøvet seg betydelig og at det hadde dannet seg flere blodpropper.

Den nyfødte jenta pustet ikke og hadde ingen puls da hun ble forløst, og måtte kjøres til sykehuset i Elche for å få nødvendig behandling. Der ble hun værende i nesten en måned. Oksygenmangelen som resulterte i total uførhet, anses å være forårsaket av at morkaken ble forskjøvet, noe som indikerer en årsakssammenheng mellom pleiernes dårlige praksis og de alvorlige konsekvensene for barnet.

På tidspunktet for hendelsen hadde sykehuset ansvarsforsikring hos Zurich, og de tiltalte hadde en separat ansvarsforsikring hos Ama. Retten har derfor dømt Zurich til å betale 1,55 millioner euro og Ama ytterligere 100 000 euro til barnets mor for å dekke den totale skaden. I tillegg ble både gynekologen og jordmoren dømt til bøter for uaktsomhet i henhold til spansk straffelov.

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Føler du deg generøs, spander gjerne en kaffe på redaksjonen?? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Nyttig å vite:

Relevante nyheter