Politimann ber staten om nåde

Publisert

Politimannen som arbeidet i Benidorm er dømt for ulovlig frihetsberøvelse og domstolen ville ikke gi mannen medhold i sin anke. Han venter nå på at staten skal avgjøre om han kan fortsette i arbeidet sitt, eller om han blir diskvalifisert de neste åtte årene i tråd med domstolens avgjørelse. I mellomtiden får mannen jobbe videre som politimann i Benidorm.

Politimannen har bedt domstolen om benådning for lovbruddet han ble tiltalt og dømt for i 2004. To år senere har han fremdeles ikke fått noe svar.

Søknaden hans har blitt godkjent av dommeren i provinsdomstolen i Alicante, som har utsatt tiltredelsen av dommen til staten har tatt en avgjørelse. I mellomtiden forsetter politimannen i jobben sin som vanlig, noe som kommer frem både av registeret til det lokale politiet og som hans kollegaer har bekreftet.

Det hele begynte i juli 2004 da provinsdomstolen i Alicante dømte politimannen for ulovlig frihetsberøvelse og påla ham å betale en fem måneders bot med en daglig innbetaling på 12 euro i tillegg til at han fikk en åtte års diskvalifisering fra jobben sin.

Skylder på advokaten
Politimannen gjorde seg skyldig da han pågrep en kinesisk statsborger som hadde parkert ulovlig. Saken ble tatt opp i høyesterett, men uten endelig dom. Ifølge den tiltalte er det hele ”en feil begått av den tidligere advokaten min”. Dette skal dommerne ha fortalt ham, men han fikk beskjed om at han bare måtte godta denne feilen. Han forteller videre at han har dokumentasjon fra alle parter i saken som beviser at det ble gjort en feil av advokaten hans da han beskrev lovbruddet.

I utgangspunktet var tiltalen mot betjenten et antatt lovbrudd mot den integriteten til fornærmede, men domstolen karakteriserte hendelsen som en ulovlig frihetsberøvelse, noe den første advokaten til saksøkte ikke var klar over.

Betjenten har byttet advokat som bestemte seg for å søke om benådning på klientens vegne. Søknaden ble sendt til provinsdomstolen. Dommeren forsto at søknaden var berettiget og svarte at så lenge staten ikke tar en avgjørelse vil dommen ikke tre i kraft. Denne søknaden ble sendt i desember 2008.

Personalavdelingen ved rådhuset i Benidorm bekrefter tilfellet og slår fast at så lenge saken ikke blir behandlet kan ikke dommen tre i kraft.

Mer om politiet i Altea:

Politimenn arrestert for narkosmugling

Ba om besøksforbud for politisjefen

Anklager byråden om favorisering ved politiansettelser

Dommeren løslater foreløpig de to politimennene fra Altea

Benidorm: Politimann ber staten om nåde

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Føler du deg generøs, spander gjerne en kaffe på redaksjonen?? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Nyttig å vite:

Relevante nyheter