Peñas må ut for å røyke

Publisert

Politiet kommer fra og med i år til å passe på at ingen røyker inne på klubbene las peñas. Lokalene der det ikke oppholder seg barn eller arbeidere blir ofte brukt som røykeklubber.

Las Fiestas Mayore Patronales som starter i Benidorm fredag 11. november, kommer fra og med i år til å merke at politiet kommer på besøk for å sjekke at bestemmelsene i den nye røykeloven blir fulgt. Alle må gå ut for å røyke ved klubber og foreninger fordi det ofte oppholder seg mindreårige barn eller innleid hjelp under spesielle fiestaer.

Politiet kommer fra og med i år til å passe på at ingen røyker inne på klubbene las peñas. Lokalene der det ikke oppholder seg barn eller arbeidere blir ofte brukt som røykeklubber.

Las Fiestas Mayore Patronales som starter i Benidorm fredag 11. november, kommer fra og med i år til å merke at politiet kommer på besøk for å sjekke at bestemmelsene i den nye røykeloven blir fulgt. Alle må gå ut for å røyke ved klubber og foreninger fordi det ofte oppholder seg mindreårige barn eller innleid hjelp under spesielle fiestaer.

Tidligere har den nye røykeloven ikke vært respektert ved disse lokalene, men fra og med i år kommer politiet til å sjekke foreninger og de forskjellige klubblagene las peñas.

Røykeloven ble satt i kraft i desember 2010, og politiet, Guardia Cicil har varslet sanksjoner og bøter til de som ikke overholder reglementet.

Politiet melder derimot at de kan være mer fleksibel ved klubber der det bare oppholder seg voksne peñistas. De understreker derimot at dersom et medlem av peñaen motsetter seg røyking i lokalet, må alle medlemmene ut for å røyke.
 

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Relevante nyheter