På studietur til Costa Blanca

Publisert

I midten av mars var elever fra helse og sosial linjen ved Dahlske Videregående Skole i Grimstad på studietur til Costa Blanca. Målet var å finne ut om norske pleiepasienter har et bedre liv under Spanias sol.

For aller første gang kunne teamleder for helse og sosial ved Dahlske Videregående, Kari Birkeland, sammen med lærerne Kjell Tønnesen og Hilde Marie Aas, ta med seg elever på studietur til Spania.

I midten av mars var elever fra helse og sosial linjen ved Dahlske Videregående Skole i Grimstad på studietur til Costa Blanca. Målet var å finne ut om norske pleiepasienter har et bedre liv under Spanias sol.

For aller første gang kunne teamleder for helse og sosial ved Dahlske Videregående, Kari Birkeland, sammen med lærerne Kjell Tønnesen og Hilde Marie Aas, ta med seg elever på studietur til Spania.

– Jeg har med meg en prosjektgruppe bestående av ni elever fra helsefag. Målet med turen er todelt. Først og fremst ville vi forsøke å finne ut av om de eldre får en høyere livskvalitet her nede. Om de får bedre mental stimulanse, og bedre muligheter til å være i fysisk aktivitet. For det andre ville vi sondere terrenget og sjekke ut mulighetene for å etablere kontakt med de norske behandlingsinstitusjonene slik at vi kan sende lærlinger ned hit i fremtiden, forteller Kari.
Etter den siste studiereformen skal helsefagarbeidere ha to år på skolen og to år som lærling. Det er derfor hele tiden et skrikende behov for lærlingplasser. På det nordlige Costa Blanca finnes minst fem norske behandlingsinstitusjoner for eldre; Betanien, Solgården, Reuma Sol, Finca el Romeral og sykehjemmet til Bærum kommune.

– Vi har hatt begrenset med tid, bare en knapp uke,og har ikke fått besøkt alle, men jeg vil berømme direktør Marit Møller Wolfe ved Betanien, direktør Inger Kraver ved Reuma Sol og avdelingsleder Ingrid Holt ved Solgården, for at de har tatt seg tid til å ta oss i mot, sier Kari, som har feriert mye i området fra før.

– Dette er et prosjekt jeg har drømt om en god stund. Via alle ferieturene hit ned har jeg sett hvordan klimaet her har en positiv innvirkning på helsen. Jeg er selv allergiker, men når jeg kommer hit merkes det ikke. Jeg er i det store og det hele overbevist om at livskvaliteten til de eldre er bedre her, konstaterer Kari, som er utdannet spesialsykepleier, og som håper at det ikke blir siste gang hun får ta med elever på studietur til Costa Blanca. 

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Føler du deg generøs, spander gjerne en kaffe på redaksjonen?? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Nyttig å vite:

Relevante nyheter