Oslo kommunes Alteaprosjekt: Lovbrudd og hemmelighold

Publisert

En rekke dokumenter, som tidligere har vært hemmeligstemplet, har blitt offentliggjort i forbindelse med Oslo kommunes mislykkede sykehjemsplaner på Monte Molar i Altea. I den anledning har Rødts Erling Folkvord for tredje gang vært på Costa Blanca for å foreta undersøkelser rundt det feilslåtte prosjektet.

En rekke dokumenter, som tidligere har vært hemmeligstemplet, har blitt offentliggjort i forbindelse med Oslo kommunes mislykkede sykehjemsplaner på Monte Molar i Altea. I den anledning har Rødts Erling Folkvord for tredje gang vært på Costa Blanca for å foreta undersøkelser rundt det feilslåtte prosjektet.

– Dokumentene som har blitt frigitt gjør det mulig å rekonstruere store deler av beslutningsprosessen i byrådet, som i sin tid foregikk skjult. Det betyr at vi nå vet mer rundt det som skjedde da byrådet og Omsorgsbygg bestemte seg for å kjøpe tomten, forteller Folkvord til Spaniaposten.

Rødts bystyrerepresentant mener det foreligger bevis for at Oslo kommunes ”utenrikspolitikk” var planlagt i god tid før kjøpskontrakten ble undertegnet. Og at det før tomtekjøpet forelå planer om å invitere flere politikere både fra Valencia og Altea til Oslo i anledning sykehjemssaken.

Lovbrudd
Mesteparten av dokumentene som er offentliggjort er korrespondanse mellom forskjellige aktører involvert i prosjektet. Alt har tidligere vært hemmeligholdt og aldri journalført. Det er tiden frem til tomtekjøpet den 21. desember 2005 som er i fokus.

– Ifølge offentlighetsloven skal all kommunal korrespondanse journalføres. Det faktum at det ikke er gjort betyr at det foreligger både lovbrudd og brudd på kommunens eget regelverk i forbindelse med sykehjemsprosjektet.
– Det er mange ting å sette spørsmålstegn ved her. Hvorfor kjøper kommunen en uregulert tomt basert på et muntlig løfte om byggetillatelse, og hvorfor blir alt hemmeligholdt i ettertid? Jeg har aldri før vært borti den slags i så stort omfang, konstaterer Folkvord.

De nylig frigitte dokumentene forteller at det forelå en rekke alternativer til tomten på Monte Molar. Det forelå også tilbud om å overta eksisterende bygg. Den 11. august 2005 ble det holdt et møte på høyt nivå i Oslo kommune hvor flere tomtekjøpet ble diskutert. Referatet fra dette møtet er imidlertid ikke frigjort.

– Det er ikke tvil om at mange av alternativene i praksis var ubrukelige og ble forsøkt ”prakket” på kommunen. Men det fantes også gode, og ikke minst ferdig regulerte, tomtealternativer. Sylvi Listhaug har nå postjournalført over 150 dokumenter. Det finnes et ukjent antall som ikke er offentliggjort. En av e-postene som nå er journalført, er fra kommunaldirektør i Trondheim kommune, Tor Aam, til Oslo kommune i forkant av tomtekjøpet i 2005. Aam advarte og fortalte at Trondheim strevde voldsomt fordi de hadde sett seg ut en tomt i et gammelt landbruksområde. Byrådet tok ikke hensyn til advarselen. E-posten fra 2005 ble dessuten ikke journalført før i februar 2010, forteller Erling Folkvord.

Sentrale aktører
De postjournalførte dokumentene peker ut tre sentrale aktører i tiden rundt tomtekjøpet. Det er Alteas byråd for byggesaker, Jacinto Mulet (PP), Omsorgsbyggdirektør Jan-Egil Claussen og Per Svensson. Sistnevnte var leder for FIPE – en forening for utenlandske boligeiere i Spania, og hadde tette forbindelser til det den gangen PP-styrte rådhuset i Altea.

– Direktør Claussen hyret inn Svensson. I et nå frigitt notat fra 2005 beskrives Svensson som ”en nøkkelperson, rådgiver og døråpner”. Han fikk 100 euro i timen for sin konsulentvirksomhet. Det ser ut for meg som om det var krefter i Alteas daværende kommuneledelse som ville at Oslo skulle kjøpe tomta på Monte Molar. Ting tyder på at Svensson og Mulet styrte Oslo kommune i retning av Monte Molar – alternativet. Etter en befaring i juli 2005 anbefaler førstnevnte Monte Molar og skriver i en e-post at Altea kommune sikkert vil ”være med på å finne smidige løsninger” ettersom prosjektet også skal omfatte ungdomsboliger som alteas PP-ledelse ”sikkert ønsker å fordele innen kommunevalget i 2007”. Neste skritt nå blir å finne ut om det har vært noen relasjon mellom Mulet, Claussen eller Svensson, og advokaten i Madrid som hadde fått i oppdrag å selge tomten av arvingene etter den forrige eieren, sier Folkvord, som henviser til at Madridadvokaten allerede i juni 2005 påtok seg å selge den uregulerte tomten, for 36 euro per kvadratmeter.

– Etter det jeg har funnet ut er det overpris for en uregulert tomt. Men Oslo kommune var åpenbart forberedt på å kjøpe til over markedspris fordi representanter for PP hadde gitt muntlige løfter om omregulering og byggetillatelse. I tillegg var Oslo villig til å betale kommisjonen på salget, som i tillegg til at den var alt for høy, en tredjedel av kjøpesummen, skulle vært betalt av selger, om man hadde fulgt vanlig praksis.

Et stykke igjen
Erling Folkvords dokumenthaug har vokst betydelig siden den første Altea-turen i slutten av august i fjor. Og enda er det et godt stykke igjen.

– Til å begynne med trodde jeg at jeg skulle klare meg med en stor ringperm per år. Det gikk imidlertid ikke lang tid før det ble for knapt. Store deler av prosessen som tidigere har vært skjult har nå blitt rekonstruert. Men det mangler fortsatt en god del viktige dokumenter, som jeg håper snart vil frigis. Byråd for velferd og sosiale tjenester, Sylvia Listhaug (Frp), ser ut til å ha operert med et eget hemmelig arkiv med mer enn 150 tilbakeholdte dokumenter. Rødt mener byrådets saksbehandling i forbindelse med sykehjemsprosjektet har vært uakseptabel. Og vi ser nå at dette har vært en planlagt hemmelig affære.

 

Les mer:

2009.04.16: Oslo kommune anmelder utbygger i korrupsjonsak

2009.04.23: Rådhuset kritiserer Oslo kommunes advokat Carmen Sanz

2009.04.21: Kaller beskyldningene fra Oslo kommune “en skandale”

2009.08.31: Millioner kan være på avveie – Folkvord til Costa Blanca

2009.09.03: Åpen høring om Oslo kommunes sykehjemsprosjekt

2009.09.16: Fikk penger av Oslo Kommune under anbudsrunden

2009.09.10: Krever granskning av millionutbetalinger

2009.09.06: Pressemelding: Sludder fra Sylvi Listhaug

2009.09.10: Krever granskning av millionutbetalinger

2009.10.21: Sykehjemsprosjektet i Altea granskes av Kommunerevisjonen

2009.11.12: Begjærer innsyn i Listhaugs dokumenter

 

2009.11.30: Ber byrådslederen irettesette Listhaug (FrP)

2009.12.28: Oslo kommune hadde kjennskap til svarte penger

2009.12.23: Carmen Sanz krever endringer i PwC rapport.

2010.01.25: Oslo kommune: Ber om at rapport sensureres

2010.02.01: Sykehjemsprosjektet i Altea: Dyr granskning

2010.02.01: Straff for å omtale ”vennskapskorrupsjon”?

2010.03.16: Oslos Alteaprosjekt: Lovbrudd & hemmelighold

2010.03.17: Nekter å ha mottatt “kickback”

Redaktørens kommentar: 

2009.05.07 Flaut å være norsk i Altea…

2009.04.16: Farse om Oslo kommunes planlagte sykehjem i Altea.


Gürtel saken:

Gürtel: Hadde 21 millioner euro i Sveits

Rajoy tilgir Camps for Gürtel

Korrupsjonsskandalen ”Gürtel”: Etterforsker reisevirksomhet

Gürtel: 18.6 millioner euro på konto i Sveits

Valencias ordfører trekkes inn i Gürtel

Valencia: PPs bankkontoer skal etterforskes

Beviser mot Costa og Camps

Paranoiatilstander i PP i Valencia
PP sekretær trekker seg
Flere PP ordførere går av
Mistanken mot PPs kasserer består
Stadig sterkere mistanke mot Camps (PP)

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Føler du deg generøs, spander gjerne en kaffe på redaksjonen?? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Flere relaterte nyheter

Nyttig å vite: