Oslo kommune: Ber om at rapport sensureres

Publisert

Oslo kommunes advokat i Spania i forbindelse med sykehjemsprosjektet i Altea, Carmen Sanz og formann i “Det spansk-norske Handelskammeret”, hevder hun er i personlig fare etter publiseringen av PricewatherhouseCoopers´ granskingsrapport. I rapporten heter det seg blant annet at ”Oslo kommunes økonomiske interesser ble ikke tilstrekkelig ivaretatt”.

Sanz har nå skrevet brev til Oslo kommune hvor hun ber om at rapporten endres og at alle e-poster fra henne fjernes fordi hun ikke har gitt autorisasjon til å publisere de.  Når det gjelder endringer ber den spanske advokaten om at alle referanser til at hun skal ha vært involvert i eiendomstransaksjonen som mest sannsynlig ble delbetalt med ”svarte penger” slettes.

Rapporten skader anseelse og profesjonelle interesser

Til slutt skriver hun at det faktum at hun rapporterte det angivelige korrupsjonsforsøket mot henne til korrupsjonsdomstolen har satt henne i personlig fare, og at PwCs granskningsrapport skader hennes anseelse og profesjonelle interesser.

Fikk oppdraget på uregulært vis

PwCs rapport antyder at Carmen Sanz fikk oppdraget for Oslo kommune på uregulært vis fordi det aldri ble lagt ut på anbud og fordi det aldri ble tegnet en formell kontrakt. Rundt 2,6 millioner norske kroner har Sanz fakturert Oslo kommune i forbindelse med sykehjemsprosjektet i Altea. Over 500.000 av disse skal være knyttet til reiseutgifter.

Uakseptable krav
Det Høyre/Fremskrittspartiet styrte bystyret i Oslo innrømmer nå at de aldri skulle ha kjøpt tomten på Monte Molar i Altea. Erling Folkvord, som har gransket sykehjemsskandalen på vegne at bystyregruppen til Rødt, mener Carmen Sanz må finne seg i å være en del av granskningsrapporten etter at hun har belastet norske skattebetalere med 2,6 millioner kroner i forbindelse med prosjektet, uten de har fått noe tilbake.

– Sanz stiller helt uakseptable krav etter at PwC har avdekka litt av saksforløpet. Hun prøver åpenbart å hindre at befolkninga i Norge og i Spania skal få full kjennskap til den rollen hun hadde i de avgjørende månedene i 2005 da Oslo kommune godtok å betale 1,1 million kroner til Madrid-advokaten Louis Hurtado og en av hans kolleger. Også PwC bruker betegnelsen “vedrørende svarte penger” på e-post som ble sendt fra Oslos rådgiver Per Svensson til Oslo kommune i august 2005 [nederst på side 38 i PwC-rapporten]. Rødt vil ha full klarhet i hvorvidt det er slik at Carmen Sanz hjalp til med å gjøre de svarte pengene hvite, gjennom å kalle utbetalinga “honorar”, sier Folkvord til Spaniaposten.

Les hele brevet fra Carmen Sanz her.

2009.12.23: Carmen Sanz krever endringer i PwC rapport.

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Føler du deg generøs, spander gjerne en kaffe på redaksjonen?? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Nyttig å vite:

Relevante nyheter