Oslo kan få grønt lys med ny ordfører i Altea

Publisert

Etter lokalvalget kort tid tilbake har Altea fått nytt styre. Igjen er det Partido Popular som styrer Altea og Miguel Ortiz, som var ordfører den gang Oslo-prosjektet ble satt i gang med “muntlig grønt lys” er tilbake som ordfører.

Etterforskere fra konsulentselskapet PwC reiste til Bulgaria i 2009 for å gjøre et “avhør” av Per Svensson hvor han flyttet etter å ha bodd i Spania i årtier.  Tema var hans rolle i Oslo-prosjektet.  I “avhøret” sier Svensson at det var ham selv som fant rustico-tomten på Montemolar.  Og det skal ha vært byråd for byggesaker under nettopp ordfører Ortiz (PP) som utpekte tomten på Montemolar og som ga muntlig løfte om byggetillatelse og eventuell omregulering.

Nei til bygging på uregulert markByggepolitikken under Ortiz (PP) og mistanker om korrupsjon knyttet til det er en av årsakene til at Partido Popular ganske ventet tapte lokalvalget mindre en ett år etter at Oslo kjøpte den uregulerte tomten. Etter fire år med PSOE i Altea er nå PP tilbake med samme ordfører som tidligere.

Den nye politiske situasjonen i Altea kan ha banet vei for grønt lys for Oslo-prosjektet, men ingenting tyder på at kommunen vil prøve å redde prosjektet.

Erling Folkvord sier til Spaniaposten at han har liten tro på noen realisering av prosjektet til tross for ny politisk velvilje i Altea:

– Byråd Listhaug (FrP) og byråd Bård Folke Fredriksen (H) har trøbbel med å bruke den nye muligheten på Montemolar. Det virker som de helst vil glemme heile saka. Dei har brukt over 30 mill på å planlegge sjukeheim på Montemolar for en målgruppe i Oslo som i liten grad ønsker å reise.

– For det andre vil en byggetillatelse bare gjelde for å bygge akkurat det bygget Oslo har planlagt og byggeløyvet vil bare gjelde i seks måneder (om jeg har forstått spansk forvaltningspraksis riktig). Derfor har ikke Oslo søkt om byggetillatelse, selv om de nå ganske sikkert ville få det. Av same grunner er det vanskelig å finne en spansk kjøper av tomten.

Les også:

14.07.2011 Oslo-skandalen i bokform

18.05.2011 PP overtar makten i Altea?

Oslo kommune: Ber om at rapport sensureres

Fikk penger av Oslo Kommune under anbudsrunden

Oslo kommunes Alteaprosjekt: Lovbrudd og hemmelighold

Åpen høring om Oslo kommunes sykehjemsprosjekt

Sykehjemsskandalen: Nekter å ha mottatt ”kickback”

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Føler du deg generøs, spander gjerne en kaffe på redaksjonen?? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Flere relaterte nyheter