Orihuela Costa: Demonstrerte for Cala Mosca

Publisert

Fredag den 26. mars troppet et 150-talls beboere fra Orihuela Costa opp på rådhuset i Orihuela med et opprop underskrevet av mer enn 7.000 personer. Formålet med oppropet er å forsøke å stoppe et planlagt byggeprosjekt ved Cala Mosca, den eneste ubebygde kyststrekningen langs Orihuela Costa. Det hele var arrangert av det lokale politiske partiet CLARO.

Fredag den 26. mars troppet et 150-talls beboere fra Orihuela Costa opp på rådhuset i Orihuela med et opprop underskrevet av mer enn 7.000 personer. Formålet med oppropet er å forsøke å stoppe et planlagt byggeprosjekt ved Cala Mosca, den eneste ubebygde kyststrekningen langs Orihuela Costa. Det hele var arrangert av det lokale politiske partiet CLARO.

De to bussene som CLARO hadde leid for anledningen var ikke nok til å transportere alle de engasjerte beboerne. Dermed måtte også privatbiler tas i bruk. Da byrådene ankom rådhuset for å overvære det månedlige bystyremøtet, ble de møtt av de rundt 150 demostrantene som plystret, ropte slagord og veivet med bannere.

Demonstrantene forlangnte at det planlagte byggeprosjektet, som omfatter opp til 1.700 nye boliger, må stoppes. De mener Orihuela Costa trenger flere grøntområder og slett ikke mer betong. Ifølge CLARO støttes dette av så godt som alle innbyggerne i området.

I en pressemelding fra det lokale partiet heter det seg at Partido Popular, som har sittet med makten i Orihuela i 20 år, har hatt mer enn god nok tid til å styre utviklingen i en annen retning. Men isteden for å ta affære, fortsetter de å godkjenne utbygningsprosjekter ved ubebygde områder, som for eksempel Cala Mosca.

En talsmann for CLARO hevder at ordfører Monica Llorente og PP godkjenner byggeprosjekter uten å ta hensyn til områdets flora og fauna. Han sier dessuten at rådhuset ikke har får vane å foreta miljøundersøkelser, slik som vanligvis er påkrevd, før de gir grønt lys til utbyggerne.

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Relevante nyheter